Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózattervezés

  A tantárgy angol neve: Network Design

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. július 3.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV22   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zsóka Zoltán,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.
  Jakab Tivadar
  címzetes docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 
  Dr. Zsóka Zoltán
  docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít - mobil hálózati technológiák alapjai (GSM, UMTS, LTE)
  - vezetékes hozzáférési, aggregációs és gerinchálózati technológiák alapjai (PON, CET, IP, IP/MPLS, IP/MPLS TE, WDM)
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIM354" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIM354", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  Kötelező:

  -


  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal, hogy (i) az infokommunikációs hálózatok tervezése, teljesítmény- és megbízhatósági analízise során milyen tipikus műszaki problémák merülnek fel, (ii) milyen modellezési és tervezési/analízis módszerek alkalmazhatók. Átadja (iii) a vezetékes hálózatok különböző hálózati szegmenseinek tipikus tervezési problémáit, és azok megoldási módszereit, (iv) a vezetéknélküli cellás hálózatok tervezéséhez és méretezéséhez szükséges alapvető rendszerszintű ismereteket, (v) a rádiós lefedettség és kapacitás tervezéséhez szükséges elméleti és tapasztalati modelleket, valamint a méretezési eljárások főbb lépéseit, valamint (vi) a megbízhatósági és teljesítőképességi hálózatanalízis modellezési és módszertani alapjait. A tárgy keretében azok is képet kaphatnak a tervezési/analízis folyamatokról és azok szolgáltatási következményeiről, akik csak a szolgáltatások igénybe vevőiként jelennek meg, s a tervezés eredményével, mint szolgáltatási feltétellel találkoznak.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét: A tárgy motivációi, célja, tartalma, követelmények. Általános hálózati kép, a kommunikációs hálózatok trendjei.

  2. hét: Tervezési alapfogalmak, tipikus tervezési problémák és folyamatok. Alkalmazások jellemzői, igények, forgalom.

  3. hét: A hálózatok tervezési szempontból lényeges jellemzői és műszaki sajátosságai a hozzáférési hálózatokban fix hozzáférés esetén: PON, DSL, DOCSIS, hibrid megoldású hozzáférési hálózatok tervezést befolyásoló lényeges jellemzői.

  4. hét: Hozzáférési hálózatok tervezése: tervezési módszerek és egy-két eljárás bemutatása, jellemzése. Passzív optikai hálózatok tervezésének modelljei és ezek elemzése.
  5. hét:  Aggregációs hálózatok és gerinchálózatok tervezését meghatározó műszaki és egyéb jellemzők és ezek leírásának módjai PON, CET, valamint IP, IP/MPLS, NG-WDM, többrétegű technológiák esetén.

  6. hét: Aggregációs és gerinchálózatok tervezése: alapvető modellek, ezek jellemzői és alkalmazásuk.

  7. hét:  Gerinchálózati elemzési és tervezési modellek. Meglévő hálózatok elemzése, szűk keresztmetszetek gyenge pontok azonosítása, hálózatbővítés.

  8. hét: Cellás mobil hálózatok jellemzése a hálózattervezést befolyásoló lényeges jellemzők szempontjából: 4G LTE fizikai réteg és alapvető mobilitás-kezelési feladatok.

  9. hét: A cellás hálózat tervezési folyamatának áttekintése: bemenetek, kimenetek, követelmények. A tervezési folyamat fő lépései.

  10. hét: Rádiós hozzáférési hálózatok dimenzionálásának lépései: alapvető lefedettségi és minőségi jellemzők értelmezése, származtatása. Teljesítményegyensúly számítások.

  11. hét: Rádiós hálózatok kapacitás-becslése. Lefedettség-számítások pontosítása, gyakorlati terjedési modellek.

  12. hét: Rádióhálózat tervezési számítási és gyakorlati példák. Cellás hálózatok tervezésének egyéb szempontjai és hatásuk; költségtényezők becslése.

  13. hét: Komplex, nagyvárosi integrált szolgáltatói hálózat tervezési lépései. Továbbfejlesztés, hálózatbővítés, meglévő hálózatok kihasználása, esettanulmány jellegű analízis.

  14. hét: Országos méretű gerinchálózat elemzési és tervezési esettanulmány.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti kétórás előadások. Mivel a tananyag egyes részei egymásra épülőek, a tárgy sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen a megadott irodalmakra és segédletekre alapozott folyamatos tanulás.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban három kiszárthelyi dolgozatból legalább kettő eredményes megírása (legalább 50% -os eredmény). A kiszárthelyik eredménye a vizsgába javító jelleggel beleszámít.
  b.    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga (tételek, egyszerű feladatok) szóbeli javítási lehetőséggel.
  c.    Elővizsga a pótlási héten lehetséges az aláírást megszerzett hallgatónak.
  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyi eredmények nem javíthatók.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgyból a zárthelyiket megelőzően igény esetén egyeztetett időpontban konzultációt tartunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés
  20
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.
  Jakab Tivadar
  címzetes docens
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz.