Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tesztelési módszerek a távközlési rendszerek fejlesztésében

  A tantárgy angol neve: Testing Methods for the Development of Telecommunication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 18.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak       
  Szabadon választható tárgy       
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV21   0/0/2/f 0 2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Do Van Tien,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Do Hoai Nam
  tanszéki mérnök
   HIT
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
   HIT
  Papp Dénes
  tanszéki mérnök
   HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tárgy elvégzéséhez alapfokú angol nyelvtudás szükséges. A szintén szükséges alapfokú Unix tudás megszerezhető a tárgy teljesítésével során párhuzamosan.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (NEM (Training.Code=("5N-A8")) )
  VAGY
  (NEM (Training.Code=("5N-M8")) )
  VAGY
  (NEM (Training.Code=("5N-08")) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  VIIIM308    Tesztelés és minőség laboratórium
  VIIIM142    Szoftvertesztelés
  VIAUAV17    Agilis szoftverfejlesztés
  A kötelező tárgyak tematikájával ütközés miatt a tárgyat nem vehetik fel a Mérnök informatikus szak hallgatói
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a távközlési berendezésgyártók által gyakorlatban alkalmazott tesztelési megközelítések és megoldások ismertetését tűzi ki célul. A kidolgozott gyakorlatok és fogások, amelyek egy nemzetközi távközlési gyártó által alkalmazott eszközök és megoldások segítségével elvégezhetőek, megismerhetők, begyakorolhatók, elősegítik az elhangzott ismeretek elsajátítását.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Oktatási hét
  Elméleti ismeret
  Gyakorlati feladat
  1.
  A tesztelés alapjai, tesztelési szintek, tesztelési technikák
   
   -
  2.Verziókezelő rendszerek alapjai, központosított verziókezelő jellemzői
   Központosított verziókezelő rendszer alapok,
  Bonyolultabb verziókezelési parancsok (log szűrések, branchek, hook)

  3.Test Driven Development és Continuous Integration módszertanok
  Continuous Integration-t támogató eszköz vizsgálata
  4.
  Elosztott verziókezelő rendszerek bemutatása
  Elosztott verziókezelés alapok
  Összetettebb információ kinyerési lehetőségek elosztott verziókezelő felhasználásával
  5.
  Elosztott tesztelés végrehajtása és szervezése
  Elosztott tesztelést támogató eszköz vizsgálata
  6.
  Kód lefedettség, statikus analízis eszközök
  Egyszerű kód lefedettség mérésének folyamata, statikus analízis eszköz vizsgálata
  7.
  Script alapok, regurális kifejezések
  Hatékony log/eredmény szűrések regurális kifejezések használatával
  8.
  Hálózati protokollok, forgalom vizsgálata
  Protokoll üzenetek szűrése, időzítéseinek és komformanciájának vizsgálata
  9.
   Hálózati alkalmazás szintű protokollok teszteléseNagyon egyszerű kliens készítése, szervertől kapott válaszok értékelése
  10.
  Protokoll üzenetek rögzítése és visszajátszása
  Http protokoll üzenetek rögzítése és visszajátszása
  11.
  Erőforrások kihasználásának optimalizálása a felhőben a tesztelés során
  Cloud erőforrás igénylés megvalósítása
  12.
  Teljesítménytesztelés 1
  SIP proxy teljesítmény tesztelése
  13.
   Teljesítménytesztelés 2
  SIP proxy teljesítmény tesztelése
  14.
   Automatikus tesztelések szervezése, szoftver release automatizálás jelentőségeTeszt eredmény visszajelzési lehetőségek vizsgálata, teszt környezet automatikus frissítése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy oktatása az I.B.111 laborban folyik. Az alapismeretek átadása 30 perces rövid előadás keretében történik, utána 60 perces laboratóriumi gyakorlat következik.
  Mivel a tárgyban oktatott elméleti és gyakorlati ismeretek egymásra épülnek, a hallgatóknak rendszeresen fel kell készülniük az órák gyakorlati munkáira. A tárgy teljesítéséhez szükséges tanulmányi munka keretében erre a célra biztosított a félévközi felkészülési idő.

  10. Követelmények A tantárgy aláírásának és félévközi jegyének megszerzésnek feltételei a következők:
  Részvétel: A laboratóriumi órákon a részvétel kötelező. Hiányozni maximum 2 alkalommal lehet (ez 14 oktatási héttel, heti 2x45 perces laboratóriumi órával számolva, minimum 85%-os részvételt jelent). A hiányzásokat pótolni kell.
  Ellenőrző mérések: A félév során ellenőrző mérés keretében az órák gyakorlati részeire épülő 2 összetettebb gyakorlati feladat önálló megoldására kerül sor a 7. és a 14. héten. Ezen feladatok egyenként legalább elégséges szintű megoldása szükséges. A félév végi jegy ezen két ellenőrző mérésre kapott jegy átlaga.
  11. Pótlási lehetőségek Részvétel: A hiányzás miatt kieső alkalmakból együttesen legfeljebb 2 pótolható az erre kijelölt pótlási időpontokban (a szorgalmi időszakban illetve a pótlási héten). (A 3 vagy annál több távolmaradás nem pótolható, az a tárgy nem teljesítését vonja maga után.)
  Ellenőrző mérések: A szorgalmi időszakban egyeztetett időbeosztás szerint pótolható, a pótlási lehetőség a pótlási héten is biztosított.

  12. Konzultációs lehetőségek Minden laborgyakorlat alkalmával illetve egyéni egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus óravázlat és mérési segédletek a tárgy honlapján elérhetőek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 0
  Összesen 60
  Egyéb megjegyzések

  Név:

  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Papp Dénes tanszéki mérnök HIT
  Dr. Do Hoai Nam
  tanszéki mérnök
   HIT
  Dr. Do Van Tien
  egyetemi tanár
   HIT