Economics of Security and Privacy

A tantárgy angol neve: Economics of Security and Privacy

Adatlap utolsó módosítása: 2016. október 12.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV15   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Félegyházi Márk,
4. A tantárgy előadója Dr. Biczók Gergely adjunktus  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít számítógép-hálózatok , hálózatbiztonság
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Nincs
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a számítógépes hálózatok biztonsági problémáinak egy újszerű megközelítésével, a közgazdaságtani kockázatelemzéssel. A közgazdaságtani nézőpont rendkívül alkalmas az emberi tényezők és a biztonsági protokollok alkalmazását akadályozó tényezők feltérképezésére. A tárgy során a hallgatók betekintést kapnak a biztonság kockázat-szempontú elemzésének módszertanába. Az oktatás nyelve az angol.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. week
Introduction to system security, concepts, actors and security solutions. Detailed discussion of economics issues, motivation for the participants and misaligned incentives.

2. week
Tutorial on microeconomics concepts: game theory primer, normal- and extensive-form games, game solutions and equilibrium concepts, the Prisoner's Dilemma, externalities, the Tragedy of the Commons

3. week
Interdependent security, risks and dependency, total effort, weakest link and best shot models, security investment of selfish participants and equilibrium solutions

4. week
Misaligned incentives of the participants, ISPs involvement in mitigating security risks, detailed assessment of intervention power for various participants, user motivation and its failure, asymmetric information and lemon markets

5. week
Generic model of security investments: the Gordon-Loeb model and its follow-up work, iterated security investments and investment options

6. week
The problem of spam and related issues, motivation for spammers, economics solutions for software flaws

7. week
Measuring the underground economy, spammers, carders and exploits

8. week
Information sharing models, incentives and impact to reveal security breaches, information sharing for software vulnerabilities: vulnerability markets, cooperation against phishing

9. week
Economics of privacy and anonymity, privacy issues and threats, behavioral economics point of view, user privacy evaluation, price discrimination and usability, privacy policies

10. week
Economics of privacy in social networks, privacy of Facebook, privacy policies of social networks, anonymizing private data

11. week
Adoption of security technologies, case studies of SSH and PGP, digital rights management and trusted computing

12. week
Cyber-insurance for security and privacy risk management, issues and solutions, market models, asymmetric information and correlated incidents

13-14. week
Advanced topics and additional discussion
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:
    1 db projekt riport és előadás készítése, az órákon való aktív részvétel beleszámít a jegybe
b.    A vizsgaidőszakban:
-
c.    Elővizsga:
-
11. Pótlási lehetőségek Projekt riport pótolható a pótlási héten, ez esetben az érdemjegy -1 módosul.

12. Konzultációs lehetőségek A tárgy honlapján megadott időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  Az oktató által megadott szakirodalom
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra16
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Félegyházi Márk tud. munkatárs BME - HIT

Dr. Buttyán Levente docens BME-HIT

Dr. Biczók Gergely adjunktus  BME-HIT