Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Economics of Security and Privacy

  A tantárgy angol neve: Economics of Security and Privacy

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. október 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV15   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Félegyházi Márk,
  4. A tantárgy előadója Dr. Biczók Gergely adjunktus  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít számítógép-hálózatok , hálózatbiztonság
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a számítógépes hálózatok biztonsági problémáinak egy újszerű megközelítésével, a közgazdaságtani kockázatelemzéssel. A közgazdaságtani nézőpont rendkívül alkalmas az emberi tényezők és a biztonsági protokollok alkalmazását akadályozó tényezők feltérképezésére. A tárgy során a hallgatók betekintést kapnak a biztonság kockázat-szempontú elemzésének módszertanába. Az oktatás nyelve az angol.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. week
  Introduction to system security, concepts, actors and security solutions. Detailed discussion of economics issues, motivation for the participants and misaligned incentives.

  2. week
  Tutorial on microeconomics concepts: game theory primer, normal- and extensive-form games, game solutions and equilibrium concepts, the Prisoner's Dilemma, externalities, the Tragedy of the Commons

  3. week
  Interdependent security, risks and dependency, total effort, weakest link and best shot models, security investment of selfish participants and equilibrium solutions

  4. week
  Misaligned incentives of the participants, ISPs involvement in mitigating security risks, detailed assessment of intervention power for various participants, user motivation and its failure, asymmetric information and lemon markets

  5. week
  Generic model of security investments: the Gordon-Loeb model and its follow-up work, iterated security investments and investment options

  6. week
  The problem of spam and related issues, motivation for spammers, economics solutions for software flaws

  7. week
  Measuring the underground economy, spammers, carders and exploits

  8. week
  Information sharing models, incentives and impact to reveal security breaches, information sharing for software vulnerabilities: vulnerability markets, cooperation against phishing

  9. week
  Economics of privacy and anonymity, privacy issues and threats, behavioral economics point of view, user privacy evaluation, price discrimination and usability, privacy policies

  10. week
  Economics of privacy in social networks, privacy of Facebook, privacy policies of social networks, anonymizing private data

  11. week
  Adoption of security technologies, case studies of SSH and PGP, digital rights management and trusted computing

  12. week
  Cyber-insurance for security and privacy risk management, issues and solutions, market models, asymmetric information and correlated incidents

  13-14. week
  Advanced topics and additional discussion
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban:
      1 db projekt riport és előadás készítése, az órákon való aktív részvétel beleszámít a jegybe
  b.    A vizsgaidőszakban:
  -
  c.    Elővizsga:
  -
  11. Pótlási lehetőségek Projekt riport pótolható a pótlási héten, ez esetben az érdemjegy -1 módosul.

  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy honlapján megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  Az oktató által megadott szakirodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Félegyházi Márk tud. munkatárs BME - HIT

  Dr. Buttyán Levente docens BME-HIT

  Dr. Biczók Gergely adjunktus  BME-HIT