Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Műszaki módszerek a kommunikációs rendszerek fejlesztéséhez

  A tantárgy angol neve: Methods for Telecommunications Systems Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2010. szeptember 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV12   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Luong Dinh Dung

  mérnök

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási nyelv ismerete

  Kommunikációs hálózatok ismerete

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a vezetékes, vezeték nélküli és mobil technológiákat egyesítő újgenerációs hálózatok üzemeltetése, a hálózatok berendezéseinek megtervezése, implementálása és a hálózatokban megjelenő szolgáltatások megtervezése, implementálása és működtetése kapcsán felmerülő informatikai vonatkozásokra helyezi a hangsúlyt.

  A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és fejlesztésének problémáival, módszereivel és eszközeivel, továbbá. a nagy megbízhatóságú távközlési berendezések és szoftverek tervezésének és megvalósításának gyakorlati kérdéseivel és általánosan alkalmazható módszereivel (UML, MDA,..). A tárgy ismerteti továbbá az újgenerációs hálózatok szolgáltatási platformjaira (MSPP, Parlay/OSA, OMA, IMS) épülő alkalmazások szoftverfejlesztési módszereit.

  A tematika fontos részét képezik a távközlési és szolgáltatóknál levő működéstámogatási rendszerek (OSS) különböző szoftver komponenseivel kapcsolatos ismeretek. A tárgy továbbá áttekinti azokat a szabványokat, amelyek alapján megvalósítható a nagy bonyolultsággal és megbízhatósággal rendelkező távközlési működéstámogatási szoftver rendszerek tervezése és fejlesztése.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Szoftver/ technológiák: MDA, MDA távközlési környezetbe való adaptálása
   • Új szoftverfejlesztési architektúra: MDA (Model Driven Architecture), UML, MOF, CWM, OCL,
   • Middleware platformok: Webservice (SOAP/WSDL/UDDI), CORBA, RMI és QoS kérdései, Parlay,
   • Szoftver tesztelése és fejlesztési folyamat minősítése,
  • Nagy megbízhatósággal rendelkező (carrier-grade) távközlési rendszerek:
   • követelmények,
   • felépítés (kapcsolók, routerek), hadver (ATCA - Advanced Telecom Chassis Architecture) és szoftver elemei,
   • esettanulmány (GGSN, IMS),
  • OSS és OSS fejlesztése új szoftver technológiákkal:
   • NGOSS (Next Generation Operation Support System) és eTOM (enhanced. Telecom Operations Map) alapjai, üzleti folyamatok; eTOM, NGOSS, SID és TMN kapcsolata,
   • OSS/J és J2EE,
   • a működéstámogatási rendszerek komponenseinek integrálása,
   • esettanulmány a ügyfélszolgálat és kezelés, hálózat felügyelet, hibák értesítése és kezelése, megrendelések kezelése, erőforráskezelés, SLA kezelés, folyamat és szolgálat minőség kezelése, számlázás,
  • Alkalmazás fejlesztése új szoftver technológiákkal, esettanulmányok:
   • IN szolgáltatások,
   • alkalmazások és szolgáltatások létrehozása Parlay, OSA, SÍP AS környezetben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás + gyakorlat

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: - 4 kis ZH két-háromheti ütemezéssel, kötelező részvétellel

  - a kis ZH-k félévközi értékelése megfelelt – nem megfelelt

  - a nem megfelelt kis ZH-k javítási lehetősége az utolsó tanulmányi héten,

  - az aláírás megszerzéséhez legalább 3 kis ZH sikeres teljesítése szükséges.

  - a sikeres kis ZH-k eredménye maximum 30%-ban beleszámít a vizsgajegybe

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga irásbeli, de a vizsgázó szóbeli kérdéseket is feltehet. A vizsgaosztályzat a félévi és vizsgateljesítmény alapján kerül meghatározásra.

  1. Elővizsga: az utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  B. Oestereich, Developing Software with UML, Addison Wesley, 1999.

  Martin Fowler, Kendall Scott, UML Distilled Second Edition A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Addison Wesley, 1999.

  Marcus Fontoura, Wolfgang Pree, Bernhard Rumpe, UML Profile for Framework Architectures, Addison Wesley, 2001.

  David Frankel, Model Driven Architecture, Applying MDA to Enterprise Computing, John Wiley & Sons OMG Press, 2003

  Stephen J. Mellor, Kendall Scott, Axel Uhl, Dirk Weise, MDA Distilled: Principles of Model-Driven Architecture, Addison Wesley, 2004.

  ITU-T standard (M.3050), eTOM enhanced. Telecom Operations Map

  M. Poikselka, G. Mayer, H. Khartabil, A. Niemi, The IMS IP Multimedia Concepts and Service in the Mobile Domain, Wiley, 2004

  Ravi Jain, John-Luc Bakker, Farooq Anjum, Programming Converged Networks: Call Control in Java, XML, and Parlay/OSA, Wiley, Hardcover, Published November 2004,

  Kundan Misra OSS for Telecom Networks: An Introduction to Network Management, Springer 2004

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  30

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  60

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Do Van Tien

  egyetemi docens

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Luong Dinh Dung

  mérnök

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék