Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Biometriai azonosítás számítógépes rendszerekben

  A tantárgy angol neve: Biometric Identification in Computer Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. november 8.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy 
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV11   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Buttyán Levente,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Szirányi Tamás
   egyetemi tanár (PPKE) meghívott előadó
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Dr. Buttyán Levente
   docens Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelfeldolgozási alapismeretek.
  7. A tantárgy célkitűzése A számítógépes alakfelismerésen alapulva ismerteti a személyes azonosító rendszerek működési elveit, mérnöki megvalósíthatóságát és a gyakorlati rendszereket. A bemutatandó módszerek a számítógépes biztonsági rendszerek, hálózati kapcsolatok és intelligens multimédiás eszközök területén jelentenek alapvetően új lehetőségeket.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Személyek mérhető fizikai jellemzőinek egyedisége, kapcsolata és matematikai jellemzése; felismerés és azonosítás jellegzetességei.
  2. Alakfelismerési alapfogalmak; kép- és jel-feldolgozási jellemzők; Csoportosítási és felismerési módszerek, PCA és LDA (lineáris diszkrimináns analízis) eljárások.
  3. Ujjlenyomat azonosítása: jellemző pontok, illesztési eljárások; Hamisítás kiszűrése, szenzortípusok, gyakorlati eszközök.
  4. Arcfelismerés matematikai módszerei; arc megtalálása; jellemzők és illesztési eljárások; kor, nem, grimasz felismerése.
  5. Szem íriszének azonosítása. Szem szerkezete, írisz geometriai és mintázati jellemzői; Daugman Gábor-szűrős írisz-dekódolása; statisztikai eredmények és értelmezésük; működő rendszerek a világból.
  6. A szem retina-képének alapján azonosítás. A szemfenék jellemzése, gráf alapú leírása; összehasonlítási módszerek. Kéz azonosítása.
  7. On-line aláírás hitelesítés. Kézírás jellemzése, felismerésre alkalmas jegyek; a digitalizált kézírás dinamikája alapján a személyi jellemzők kinyerése.
  8. Beszélő felismerése. A beszéd képzése és ennek fizikai modellje; a beszédhang jellemzői; formánsok, Cepstrum transzformáció; Minta alapú és statisztikai eljárások (DTW, HMM).
  9. Infraképből az arc és test felismerése. Infra- és optikai-kamerák jellemzői, alkalmazási területük, képfúziós eljárások; aktív és passzív infra eszközök; személyi (emocionális) tulajdonságok, amik infrában jönnek ki. Képi jellemzők és felismerési eljárások.
  10. Azonosítás a billentyű leütéséből; komplex személyiségjegyek a gépelésből. A fül geometria jellemzői, és az ezen alapuló azonosítások.
  11. Járás-azonosítás; járókelők megtalálása és követése videóképeken; Testmagasság, lábhelyzet meghatározása egy- és több-kamerás rendszerekben; Járás felismerése; Járásminták statisztikai elemzésének módszerei és a felismerés lehetőségei.
  12. DNS-n alapuló személyazonosítás; A DNS-ből kinyerhető személyi  jellemzők leírása; A DNS analízisének főbb lépései; készülékek, megoldások, esetek.
  13. Azonosítás illat-mintából; a mesterséges orr technológiai megvalósításai; jelfeldolgozási, csoportosítási feladatok.
  14. Komplex azonosítási rendszerek  A biometria jogi kérdései
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 1 ZH, az aláírás megszerzésének feltétele a sikeres ZH teljesítése
  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  Elővizsga: feltétele az aláírás megléte
  11. Pótlási lehetőségek Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén pótlás:
  1 pótZH a szorgalmi időszakban, 1 pót-pótZH a pótlási időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek Folyamatosan, egyéni időpont-egyeztetés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Anil K. Jain, Patrick Joseph Flynn, Arun A. Ross: Handbook of Biometrics,  ISBN 978-0-387-71040-2.  -  www.springer.com/?SGWID=0-102-1297-173740625-0.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés18
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
   Tanszék, Int.:
   Dr. Szirányi Tamás
  egyetemi tanár (PPKE) meghívott előadó
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék