Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Térinformációs rendszerek és alkalmazásaik intelligens környezetekben

  A tantárgy angol neve: Geographical Information Systems and their Applications in Intelligent Environments

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak 

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV08   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Kálmán,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék:
   Dr. Kovács Kálmán
   egyetemi docens
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai és matematikai (statisztikai) alapismeretek, illetve adatbázis alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók alapvető ismereteket szerezzenek a térinformációs rendszerekről, valamint a gyakorlatban hasznosítható ismereteket kapjanak a térinformációs rendszerek széleskörű alkalmazási lehetőségeiről (hálózattervezés, navigáció, adatok vizualizációja, intelligens robot, intelligens város és épület, stb.).

  A térinformatika mérnöki alkalmazásainak témaköre nem választható el a helymeghatározás műszaki-technikai vonatkozásaitól, ugyanakkor jelen tárgy kiindulási pontja ebből a szempontból a helyinformációnak – és azok pontosságának – rendelkezésre állásától indul.
  A helymeghatározás műszaki, technológiai vonatkozásai a tárgyban csak áttekintő, rendszerező, értékelő jelleggel szerepelnek, ezért célszerű az ezekre vonatkozó ismeretek alapjaival a tárgy hallgatóinak előzetesen megismerkedni.

  Amennyiben erre lehetőség nyílik, a félév során – a hazai vállalati, illetve intézményi alkalmazások mellett - legalább egy gyakorlati alkalmazás helyszíni bemutatására is sor kerül (pl. MVM OVIT - Országos Villamostávvezeték ZRt., FÖMI - Földmérési és Távérzékelési Intézet, OMSZ - Országos Meteorológiai Szolgálat, stb.).
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  • Információs társadalom – intelligens rendszerek
  • Térinformatika tudomány és térinformációs rendszerek
  • Térinformációs rendszerek alkalmazása különböző területeken
  • Ismert hazai és európai térinformációs adatrendszerek
  2. hét
  • Térinformációs rendszerek (definíció, osztályozás)
  • Térinformációs rendszerek létrehozása (Elméleti modell → Logikai modell → Fizikai modell → Megjelenítési modell)
  • Adattípusok, adatnyerési módok, aggregációs szint
  3. hét
  • Geometriai adatok nyerése
  • Helymeghatározás matematikai és geodéziai alapjai
  • Helymeghatározási technikák (műholdas GPS, távérzékeléses, mobil, stb. áttekintése, rendszerezése a kinyerhető helyinformációk alkalmazhatósága szempontjából (pontosság, skálázhatóság, stb.)
  4. hét
  • Attribútum adatnyerő eljárások (elsődleges, másodlagos)
  • Távérzékelés (alapelve, formái, jellemzői), a fizikai jellemzők észlelhetőségétől függő távérzékelési módszerek megválasztása
  • A távérzékelési információnyerés pontosságának növelése és korrekcióinak módszerei
  5. hét
  • Térinformatikai célú képfeldolgozás, -előkészítés, -elemzés
  • Digitális kép, matematikai módszerek, szűrés és torzítás-mentesítés
  6. hét
  • Jövőkép: Future Internet, Internet of Things, szenzor hálózatok
  7. hét
  • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 1
   • Térképészet, navigáció, logisztika térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

  8. hét

  • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 2
   • Hálózatos infrastruktúrák, távközlési hálózatok tervezésének, üzemeltetésének, forgalommérésének térinformatikai vonatkozásai (rendelkezésre álló és aktuálisan nyert adatok, kontextusok)

  9. hét

  • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 3
   • Környezeti és meteorológiai mérések, katasztrófák, földhasználat, termésbecslés térinformatikai vonatkozásai (rendelkezésre álló és aktuálisan nyert adatok, kontextusok)

  10. hét

  • Térinformációs rendszerek néhány ismert alkalmazási területe 4
   • Területfejlesztés, városüzemeltetés, közigazgatás, politika térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

  11. hét

  • Néhány új alkalmazási terület 1
   • Belső terek térinformatikai leírása, intelligens robotok,  beltéri navigáció térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

  12. hét

  • Néhány új alkalmazási terület 2
   • Térinformatikai adatok 3D vizualizációja
  13. hét
  • Néhány új alkalmazási terület 3
   • Intelligens ház, intelligens város általános térinformatikai vonatkozásai (adatok, kontextusok)

  14. hét

  • Térinformatikai adatok feldolgozásának alapvető matematikai módszereinek alkalmazhatósága
   • Mérések a képeken
   • Elemzések statisztikai alapjai
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények Egy évközi házi feladat elkészítése, amelynek része az adott alkalmazási terület ismertetése, és egy – a hallgató által megismert - alkalmazás részletes bemutatása. A feladat beadásának határideje a szorgalmi időszak utolsó hetén péntek 16 óra. A házi feladat értékelésre kerül (1-től 5-ig). Elfogadható szintű (> 1) elkészítése a vizsgára bocsátás feltétele.
  A tárgy: szóbeli vizsgával zárul. A félév teljesítésének feltétele a szóbeli vizsgán elért legalább elégséges osztályzat. A félévi osztályzat a vizsgán elért osztályzat (50% súllyal) és a házi feladat értékelésének (50% súllyal) kerekített átlaga.
  a.) A szorgalmi időszakban: házi feladat
  b.) A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  c.) Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A félévközi követelmény (házi feladat) a pótlási időszak végéig különeljárási díj mellett pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában a tárgy tanszéki honlapján (www.hit.bme.hu) elérhető.
  2. Javasolt irodalom:
  Detrekői Ákos – Szabó György, Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
  Dömölki B. (szerk.), Égen-földön informatika – Az információs társadalom technológiai távlatai, NHIT, Budapest, 2008
  Laurini, R. -  Thompson, D., Fundamentals of Spatial Information Systems, Academic Press, London, 1992
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra2
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása5
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék:
   Dr. Kovács Kálmán
   egyetemi docens
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék