Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba

  A tantárgy angol neve: Introduction to Quantum Computing and Communication

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. július 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV06   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT
  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIHIMA14  Kvantum-informatika és kommunikáció
  7. A tantárgy célkitűzése Napjaink számítástechnikai eszközei teljesítőképességük elvi határához érkeztek, mivel az áramköri elemek a jelenlegi technológiával tovább nem csökkenthetők lényegesen. Ugyanakkor egyre több informatikai és távközlési feladat vár megoldásra, melyeket a jelenlegi számítástechnikai kapacitásokkal reménytelen megoldani, csupán szuboptimális megoldások alkalmazhatók. E kettős problémakörre kínál megoldást a kvantummechanikai alapokra épülő ún. kvantum informatika és kommunikáció, mely egyfelől atomi méretekre zsugorítja az áramköri elemeket, másfelől nagyfokú párhuzamosíthatóságot tesz lehetővé, ezáltal lényegesen redukálva a számítási időt, harmadrészt pedig a klasszikus világban szokatlan megoldási lehetőségeket is kínál (pl. teleportálás). A tantárgy célja, hogy bemutatni a kvantum informatikát és a kvantumkommunikáció alkalmazásának lehetőségeit. A kurzus célja elmagyarázni a kvantum áramkörök alapjait és több kvantuminformatikai algoritmust, valamint megvilágítani kvantuminformatika fontosságát és alkalmazhatóságának sokszínűségét. A tárgy röviden ismerteti a gyakorlati megvalósítás alapjait is.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.    Bevezetés. Motiváció.
  A második kvantumtechnológiai forradalom. A kvantuminformatika motivációja. A Moore-törvény korlátja és a kvantummechanika kapcsolata. A kvantuminformatika alkalmazásának lehetőségei. A kvantummechanika rövid története. A gyök NOT kapu rejtélye (kvantum interferométer)
  2.    A kvantuminformatika posztulátumai:
  A Hilbert-tér és a kvantummechanika kapcsolata, egyszerűsített leírás . Kvantuminformatikai jelölések, komplex valószínűségi amplitúdók. A kvantummechanika posztulátumai
  3.    Egybites és több bites kvantumkapuk. Összefonódás. Bell-állapotok.
  4.    Hogyan működik egy kvantumszámítógép? Kvantumkapuból kvantumáramkör, abból kvantumszámítógép. Kvantumpárhuzamosság.
  5.    Kvantumáramkör összeállítása az IBM Quantum Composerben
  6.    Az IBM QuantumLab használata
  7.    Optikai és kvantumoptikai alapismeretek: a klasszikus optikai átvitel és az optikai alapú kvantumkommunikáció ismertetése. Polarizáció jelentősége a kvantumkommunikációs rendszerekben. Lézer. Egyfoton források.
  8.    Kvantumkommunikációs protokollok: Szupersűrűségű tömörítés. Teleportálás. Közeghozzáférés
  9.    Kvantum alapú kulcsszétosztás: előállít-és-megmér és összefonódáson alapuló QKD
  10.    Vezetékes és szabadtéri kvantumkommunikáció története: az első kísérlettől a szabványokig.
  11.    Magyar kvantuminformatikai és kvantumkommunikációs eredmények
  12.    Európai kvantumkommunikációs infrastruktúra: előzmények, architektúra, fejlesztések
  13.    Kvantuminformatika és kvantumkommunikáció piaca
  14.    A félév összefoglalása. Kvantuminformatikai és kvantumkommunikációs jövőkép

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás (illusztratív példákkal)
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  A félév során két kiszárthelyi dolgozat megírása kötelező, amelyek egyenként 30 pont értékűek.
  A félév során továbbá egy házi feladatot kell készíteni, további 40 pontért. A házi feladat beadási határideje a szorgalmi időszak 11. oktatási hetének pénteki napja.
  Így összesen 100 pontot (30+30+40) lehet összegyűjteni. Az összegyűjtött pontok alapján alakul ki a félév végi érdemjegy, 40, 55, 70, 85 pontos ponthatárokkal.
  b.    A vizsgaidőszakban: -
  c.    Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek A két kiszárthelyi dolgozat (akár egyik, akár mindkettő) pótolható a pótlási héten.
  A házi feladat pótolható a pótlási hét 4. napjáig.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint bármikor, de előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Wiley, 2005 (néhány példányban kölcsönözhető).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bacsárdi László, docens, HIT
  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT