Audio-video tartalom-előállítás

A tantárgy angol neve: Audio-video Content Production

Adatlap utolsó módosítása: 2022. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV04   2/2/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márki Ferenc,
4. A tantárgy előadója Márki Ferenc docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek (vill.: VIHVA109, VIHVA200, inf.: VIHVA214)
7. A tantárgy célkitűzése A hallgatókat képessé tenni a kommunikáció-technológiai munkafolyamatok alapelemeinek elsajátítására, képet és hangot tartalmazó műsoranyagok készítésére és igényes kidolgozottságú média előállítására.
A folyamat magába foglalja a video felvétel készítés alapjait; a video anyag vágását, korrekcióit; egyszerű szöveges animációk készítését; hangsávok korrekcióját, keverését; a kész video exportálását/publikálását különböző internetes portálokon.
A tantárgy csak érintőlegesen foglalkozik az eszközök megvalósításával és műszaki paramétereivel, hanem elsősorban ezek használatát kívánja megismertetni a hallgatókkal. Nem foglalkozik a zenei felvételkészítés és keverés technikájával (ld. Hangtechnikai gyakorlat II. c. tantárgy), ill. vektorgrafikus animációs módszerekkel sem (pl. flash).

 


8. A tantárgy részletes tematikája Előadások (egyenként 2 óra időtartamban):

1. a video felvétel készítés alapjai: kamerák egyes műszaki jellemzői, tárolási adathordozók

2. video anyag számítógépes környezetbe való importálása, formátumok

3. a video anyag vágása, korrekciója: hol, mennyit, milyen technikával

4. többkamerás felvétel-készítés: kompozíció: az egyes kamerák műszaki és tartalmi összehangolása/szinkronizálása, vágási technikák többkamerás anyagokra

5. fényképezési alapok, fényképezőgépek műszaki paraméterei, video felvétel készítése fényképezőgéppel, annak előnyei és hátrányai

6. állókép előállítás: fényképezési technikák, nyers (RAW) képek digitális előhívása, alapvető manipulációk

7. képfájlok szerkesztése fotó editorban: vágás, korrekciók, filterezés

8. hangtechnikai alapok: teremakusztika: kültér/beltér, mikrofonozás: közeli/távoli/monó ill. többmikrofonos, jelvezetés: analóg (szimmetrikus/aszimmetrikus) és digitális összeköttetések

9. hangtechnikai eszközök: vezeték nélküli rendszerek, keverők: analóg ill. digitális előnyök/hátrányok, rögzítők: számítógép vagy célhardver, szoftveres keverők hardveres vezérlői

10. kész hangsávok (lekevert zene, önállóan felvett beszéd, helyszíni térmikrofon jele) korrekciója, manipulálása sztereó editor környezetben, ill. keverése soksávos/sokcsatornás digitális audio munkaállomással (DAW)

11. a kész audio ill. video exportálása különböző módokon, illetve azok publikálása különféle felületeken/internetes portálokon (YouTube, Facebook, stb.)

12. fénytechnikai alapok: fényforrások műszaki paraméterei, beállításai, dimmelés, a fényforrások elhelyezése és azok céljai/hatásai felvétel közben

13. televíziós műsorkészítés, valósidejű tartalomgyártás, különbségek és hasonlóságok videóforgatás és televíziós adás között

+1. a 3 db kis ZH összideje

 

Gyakorlatok (Macintosh és Windows alapú szoftverekkel egyaránt): 7 alkalom egyenként 4 tanítási óra időtartamban:

1. Nyers képek feldolgozása: Adobe Lightroom.
RAW file-ok dinamikája, szelektív fényerő korrekció, színtónus-korrekciók (fehéregyensúly, telítettség, stb.), élesítés, zajcsökkentés, kimeneti formátumok megválasztása a további felhasználás szempontjából

2. Képfeldolgozás fotó editorban: Adobe Photoshop/Adobe Illustrator.
Alapfunkciók: vágás, fényerő, kontraszt, forgatás, perspektíva korrekció
Korrekciók: zajszűrés, bőrhibák, nemkívánatos tárgyak, képi elemek eltávolítása
Effektek: spec. hatások, élesítés/életlenítés, torzítás, lencsekorrekciók
Vágó, rajzoló, festő eszközök
Rétegek kezelése, útvonalak, azok konverziója
Automatizálás

3. Video editor használata: Adobe Premiere Pro
Használható médiák, feldolgozásbeli korlátok - valós/off-line renderelés
Vágás, áttűnés, rétegkezelés, alfa-csatorna, átméretezés, tempóváltoztatás
Export formátum megválasztásának szempontjai: fájlméret, kép/hang-minőség, átviteli bitsebesség-igény

4. Video editor használata 2: Adobe Premiere Pro
Többkamerás felvétel vágása, kameraképek szinkronizációja
Hangbeállítások, egyszerűbb hangeffektek alkalmazása
Video színének, világosságának utólagos korrekciója

5. Egyszerű animáció készítés: Adobe After Effects
Alakzatok, szövegek animálása
Animáció exportálása különböző formátumokba
Átjárási lehetőség Premiere Pro és After Effects között

6. Audio editor használata: Cubase SX/Adobe Audition
Alap effektek: hangszín, dinamika-szabályozás, zengetés
Keverési alapok: síkban és térben panorámázás sztereó ill. surrond anyagok esetén, arányok zenét/szöveget/zörejeket tartalmazó sávok esetén
Automatizálás, kimeneti formátumok, fájlméret korlátok

7. egyéni feladat speciális kérdései

A hallgató számára konzultációs lehetőség a saját választott feladatának kidolgozásához.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás, és 2 óra gyakorlat

 

10. Követelmények

A félév során 3 kis ZH, melyek közül min. 2 db-nak az „elégséges” szintet el kell érnie az aláírás megszerzéséhez. A kis ZH-k nem pótolhatók.

A vizsga egyénileg elkészített és a vizsga során részletesen bemutatott médiával történik, melyben a technikai (nem művészi) kidolgozottság és a helyszínen bizonyított jártasság alapján kapja a hallgató a vizsgajegyet. A vizsgajegyben a két legjobb kis ZH 10-10%-os súllyal van figyelembe véve.
11. Pótlási lehetőségek Nincs, de a fentieknek megfelelően, ha valaki az egyik kis ZH-t nem írja meg, az még nem okoz gondot.
12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatóval egyeztetett időpontban.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 20
Felkészülés zárthelyire 9
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
Vizsgafelkészülés 35
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Márki Ferenc, docens
Dr. Augusztinovicz Fülöp, docens