Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Audio-video tartalom-előállítás

  A tantárgy angol neve: Audio-video Content Production

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV04   2/2/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Márki Ferenc,
  4. A tantárgy előadója Márki Ferenc, docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Jelek és rendszerek (vill.: VIHVA109, VIHVA200, inf.: VIHVA214)
  7. A tantárgy célkitűzése

    

  A hallgatókat képessé tenni a kommunikáció-technológiai munkafolyamatok alapelemeinek elsajátítására, képet és hangot tartalmazó műsoranyagok készítésére és igényes kidolgozottságú média (pl. DVD) előállítására.

      A folyamat magába foglalja a video felvétel készítés alapjait; a video anyag vágását, korrekcióit; cím- és egyéb feliratok készítését; hangsávok korrekcióját, keverését; a kész video exportálását különböző médiumokra (DVD, PC, PocketPC, WEB); DVD-hez szükséges grafikai elemek előállítását (mozgó menüket is beleértve); a DVD összeállítás folyamatát.

     A tantárgy csak érintőlegesen foglalkozik az eszközök megvalósításával és műszaki paramétereivel, hanem elsősorban ezek használatát kívánja megismertetni a hallgatókkal. Nem foglalkozik a zenei felvételkészítés és keverés technikájával (ld. Hangtechnikai gyakorlat II. c. tantárgy), ill. vektorgrafikus animációs módszerekkel sem (pl. flash).

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások (egyenként 2 óra időtartamban):

  1.      a video felvétel készítés alapjai: kamerák egyes műszaki jellemzői, tárolási adathordozók

  2.      video anyag számítógépes környezetbe való importálása, formátumok – Mac és PC környezetben

  3.      a video anyag vágása, korrekciója: hol, mennyit, milyen technikával

  4.      többkamerás felvétel-készítés: kompozíció: az egyes kamerák műszaki és tartalmi összehangolása/szinkronizálása, vágási technikák többkamerás anyagokra

  5.      cím- és egyéb feliratok készítése: a vektorgrafikus formátumok felhasználása, megjelenítési szempontjai

  6.      hangtechnikai alapok: teremakusztika: kültér/beltér, mikrofonozás: közeli/távoli/monó ill. többmikrofonos, jelvezetés: analóg (szimmetrikus/aszimmetrikus) és digitális összeköttetések

  7.      hangtechnikai eszközök: vezeték nélküli rendszerek, keverők: analóg ill. digitális előnyök/hátrányok, rögzítők: számítógép vagy célhardver, szoftveres keverők hardveres vezérlői

  8.      kész hangsávok (lekevert zene, önállóan felvett beszéd, helyszíni térmikrofon jele) korrekciója, manipulálása sztereó editor környezetben, ill. keverése soksávos/sokcsatornás digitális audio munkaállomással (DAW)

  9.      a kész audio ill. video exportálása különböző médiumokra (DVD, PC, PocketPC, WEB)

  10.  állókép előállítás: fényképezési technikák, nyers (RAW) képek digitális előhívása, alapvető manipulációk

  11.  képfájlok szerkesztése fotó editorban: vágás, korrekciók, filterezés

  12.  AV médiák menüihez szükséges grafikai elemek előállítása (rétegkezelés, vektorgrafikus elemek köztes használata), mozgó menük

  13.  DVD összeállítás folyamata: képek, diavetítés-sorok, filmek, statikus ill. mozgó menük, kísérő zene, többnyelvű ill. többkamerás anyagok

  +1. a 3 db kis ZH összideje

   

  Gyakorlatok (Macintosh és Windows alapú szoftverekkel egyaránt): 7 alkalom egyenként 4 tanítási óra időtartamban:

  1.      Nyers képek feldolgozása: Adobe Lightroom.
  RAW file-ok dinamikája, szelektív fényerő korrekció, színtónus-korrekciók (fehéregyensúly, telítettség, stb.), élesítés, zajcsökkentés, kimeneti formátumok megválasztása a további felhasználás szempontjából

  2.      Képfeldolgozás fotó editorban: Adobe Photoshop.
  Alapfunkciók: vágás, fényerő, kontraszt, forgatás, perspektíva korrekció
  Korrekciók: zajszűrés, bőrhibák, nemkívánatos tárgyak, képi elemek eltávolítása

  3.      Képfeldolgozás 2: Adobe Photoshop
  Effektek: spec. hatások, élesítés/életlenítés, torzítás, lencsekorrekciók
  Vágó, rajzoló, festő eszközök
  Rétegek kezelése, útvonalak, azok konverziója
  Automatizálás

  4.      Video editor használata: Adobe Premiere/Final Cut Pro/Compressor
  Használható médiák, feldolgozásbeli korlátok – valós/off-line renderelés
  Vágás, áttűnés, rétegkezelés, alfa-csatorna, átméretezés, tempóváltoztatás
  Export formátum megválasztásának szempontjai: fájlméret, kép/hang-minőség, átviteli bitsebesség-igény

  5.      Audio editor használata: Cubase SX/Soundtrack Pro
  Alap effektek: hangszín, dinamika-szabályozás, zengetés
  Keverési alapok: síkban és térben panorámázás sztereó ill. surrond anyagok esetén, arányok zenét/szöveget/zörejeket tartalmazó sávok esetén
  Automatizálás, kimeneti formátumok, fájlméret korlátok

  6.      DVD összeállítás: DVD studio ill. DVDMaestro
  A szükséges médiák és azok előállítási platformjának megválasztásának szempontjai
  Menürendszerek kialakítása, fejezetválasztási lehetőségek beállítása, lejátszási funkciók korlátozása, spec. parancssorok megvalósítása

  7.   egyéni feladat speciális kérdései

        A hallgató számára konzultációs lehetőség a saját választott feladatának kidolgozásához.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, és 2 óra gyakorlat

   

  10. Követelmények

  A félév során 3 kis ZH, melyek közül min. 2 db-nak az „elégséges” szintet el kell érnie az aláírás megszerzéséhez. A kis ZH-k nem pótolhatók.

  A vizsga egyénileg elkészített és a vizsga során részletesen bemutatott médiával történik, melyben a technikai (nem művészi) kidolgozottság és a helyszínen bizonyított jártasság alapján kapja a hallgató a vizsgajegyet. A vizsgajegyben a két legjobb kis ZH 10-10%-os súllyal van figyelembe véve.
  11. Pótlási lehetőségek Nincs, de a fentieknek megfelelően, ha valaki az egyik kis ZH-t nem írja meg, az még nem okoz gondot.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval egyeztetett időpontban.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 9
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés 41
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Márki Ferenc, docens
  Dr. Augusztinovicz Fülöp, docens