A mobil Internet alkalmazási lehetőségei vállalati környezetben

A tantárgy angol neve: Application of Mobile Internet in Enterprise Environment

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak
Mérnök informatikus szak
Szabadon választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAV02   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója
Szabó Sándor
tanársegéd  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mobil hálózatok, 802.11 WLAN hálózatok
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző mobil hálózati technológiák alkalmazási lehetőségeiről és biztonsági kockázatairól vállalati környezetben.
8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
Mobil Internetelérés: vezeték nélküli technológiák (cellás mobil hálózatok, 802.11 WLAN hálózatok)

2. hét
Mobil hálózatok kapcsolatminőségi és biztonsági képességei Távmunkával szemben támasztott követelmények és előnyei

3. hét
Több telephely informatikai és távközlési összeköttetési lehetőségei, VPN technológia, kapcsolódás az informatikai rendszerekhez mobil eszközökről.

4. hét
Biztonsági kockázatok mobil kapcsolódás esetén – SSL kapcsolatok működése, VPN kapcsolatok felépítése.

5. hét
Lehetséges támadástípusok és azok elleni védekezés vállalati környezetben

6. hét

VoIP integráció (pl. Skype integrálása, VoIP lehetőségek mobil hálózatokon)


7. hét

Ipari és orvosi berendezések és műszerek távelérése (például távmenedzsment, orvosi távdiagnosztika során használható technológiák és megoldások)

8. hét

Informatikai és távközlési szolgáltatások konvergenciája, fix és mobil szolgáltatások és hálózatok konvergenciája

9. hét

Hosztolt szolgáltatások rendszertechnikája, cloud computing alapú megoldások

10. hét

IPv4 – Ipv6 átmenet hatásai. IPv4 és IPv6 átjárók, IPv6 címkiosztás, hosszú idejű kapcsolatok kezelése.

11. hét

Mobil készülék platformok áttekintése, jellemzőik, hálózati szolgáltatások támogatása, biztonsági kockázatok.

12. hét
Cégen belüli presence szolgáltatás

13. hét
Különböző távközlési technológiák és szolgáltatások integrálása, szolgáltatáshordozás a végkészülékek között

14. hét
Unified messaging megoldások
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények a.) A szorgalmi időszakban:
Egy zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő teljesítése a félév közben. Az elégséges szintet a zárthelyin megszerezhető pontok 40%-a jelenti.
Az utolsó előadás napjának végére beadandó házi feladat (esszé) készítése az előadók által jóváhagyott témák egyikéből, legalább elégséges szintre. A házi feladat értékelésénél az elégséges szint 50%. Az értékelés szempontjai közül a legnagyobb súlyúak a szakmai igényesség és az irodalomkutatás alapossága, de kis súllyal a külalakbeli igényessége is értékelési kritériumot képez.

b.) A vizsgaidőszakban: -
c.) Elővizsga: -

A tárgyra kapott jegy a zárthelyi és a házi feladat értékelését összesítve alakul ki, úgy, hogy a zárthelyi 40%-os, a házi feladat 60%-os súllyal kerül beszámításra, és az eredmény 1%-os pontosságra kerül kerekítésre. A végső százalékos eredmény alapján adott érdemjegyek a következők: 0%-45,9% elégtelen (1), 46%-54,9% elégséges (2), 55%-69,9% közepes (3), 70%-84,9% jó (4), 85%-100% jeles (5). 
11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Nyékyné et al., Java 2 Útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest, 1998.
Joshua Bloch, Effective Java, Sun Microsystems Inc., 2000.
Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra6
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
Vizsgafelkészülés12
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Dr. Imre Sándor
egyetemi tanár
 Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Szabó Sándor tanársegéd Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 Lendvai Károly doktorandusz Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék