Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A mobil Internet alkalmazási lehetőségei vállalati környezetben

  A tantárgy angol neve: Application of Mobile Internet in Enterprise Environment

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak
  Mérnök informatikus szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAV02   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Szabó Sándor
  tanársegéd  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Mobil hálózatok, 802.11 WLAN hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a különböző mobil hálózati technológiák alkalmazási lehetőségeiről és biztonsági kockázatairól vállalati környezetben.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  Mobil Internetelérés: vezeték nélküli technológiák (cellás mobil hálózatok, 802.11 WLAN hálózatok)

  2. hét
  Mobil hálózatok kapcsolatminőségi és biztonsági képességei Távmunkával szemben támasztott követelmények és előnyei

  3. hét
  Több telephely informatikai és távközlési összeköttetési lehetőségei, VPN technológia, kapcsolódás az informatikai rendszerekhez mobil eszközökről.

  4. hét
  Biztonsági kockázatok mobil kapcsolódás esetén – SSL kapcsolatok működése, VPN kapcsolatok felépítése.

  5. hét
  Lehetséges támadástípusok és azok elleni védekezés vállalati környezetben

  6. hét

  VoIP integráció (pl. Skype integrálása, VoIP lehetőségek mobil hálózatokon)


  7. hét

  Ipari és orvosi berendezések és műszerek távelérése (például távmenedzsment, orvosi távdiagnosztika során használható technológiák és megoldások)

  8. hét

  Informatikai és távközlési szolgáltatások konvergenciája, fix és mobil szolgáltatások és hálózatok konvergenciája

  9. hét

  Hosztolt szolgáltatások rendszertechnikája, cloud computing alapú megoldások

  10. hét

  IPv4 – Ipv6 átmenet hatásai. IPv4 és IPv6 átjárók, IPv6 címkiosztás, hosszú idejű kapcsolatok kezelése.

  11. hét

  Mobil készülék platformok áttekintése, jellemzőik, hálózati szolgáltatások támogatása, biztonsági kockázatok.

  12. hét
  Cégen belüli presence szolgáltatás

  13. hét
  Különböző távközlési technológiák és szolgáltatások integrálása, szolgáltatáshordozás a végkészülékek között

  14. hét
  Unified messaging megoldások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények a.) A szorgalmi időszakban:
  Egy zárthelyi dolgozat legalább elégségesre történő teljesítése a félév közben. Az elégséges szintet a zárthelyin megszerezhető pontok 40%-a jelenti.
  Az utolsó előadás napjának végére beadandó házi feladat (esszé) készítése az előadók által jóváhagyott témák egyikéből, legalább elégséges szintre. A házi feladat értékelésénél az elégséges szint 50%. Az értékelés szempontjai közül a legnagyobb súlyúak a szakmai igényesség és az irodalomkutatás alapossága, de kis súllyal a külalakbeli igényessége is értékelési kritériumot képez.

  b.) A vizsgaidőszakban: -
  c.) Elővizsga: -

  A tárgyra kapott jegy a zárthelyi és a házi feladat értékelését összesítve alakul ki, úgy, hogy a zárthelyi 40%-os, a házi feladat 60%-os súllyal kerül beszámításra, és az eredmény 1%-os pontosságra kerül kerekítésre. A végső százalékos eredmény alapján adott érdemjegyek a következők: 0%-45,9% elégtelen (1), 46%-54,9% elégséges (2), 55%-69,9% közepes (3), 70%-84,9% jó (4), 85%-100% jeles (5). 
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, illetve a hallgatókkal előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Nyékyné et al., Java 2 Útikalauz programozóknak, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, Budapest, 1998.
  Joshua Bloch, Effective Java, Sun Microsystems Inc., 2000.
  Az előadások fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra6
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés12
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Imre Sándor
  egyetemi tanár
   Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Szabó Sándor tanársegéd Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
   Lendvai Károly doktorandusz Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék