Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Témalaboratórium

  A tantárgy angol neve: Training Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés         
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAL02 5 0/0/2/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója

  A témalabor megtartásáért a hallgató anyatanszéke felelős (ez a specializáció- és ágazatválasztáskor a hallgatóhoz rendelt tanszék).

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) által oktatott témakörök ismeretére épít.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVINmultimed", _)
  VAGY
  (Szakirany("VIABV-EMBCS", _) VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _) VAGY
  Szakirany("VIABV-SUSTEN", _) )

  ÉS NEM
  (TárgyTeljesítve("BMEVIAUAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIEEAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIEEAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIETAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIHVAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHVAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIIIAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIMIAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVISZAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVISZAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVITMAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEAL02") VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEAL02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A témalabor bemutatja a specializáció, illetve ágazat (ha van) adott tanszékéhez tartozó műhelyeket, amelyek később az Önálló laboratórium, illetve a Szakdolgozat-készítés tantárgyakat kiszolgálják. A hallgatók a témalabor foglalkozásai során megismerkednek a műhely munkájával, és elsajátítják a műhely témáinak műveléséhez szükséges speciális szakmai ismereteket. A témalabor tantárgy elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az adott szakmai műhelyben választott önálló laboratóriumi feladat további felkészítés nélküli kidolgozására.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az oktatási időszak első hetében (a regisztrációs hetet követően) a hallgatók jelentkeznek a tanszék által meghirdetett szakmai műhelyek valamelyikébe. Célszerű a műhely kiválasztása ügyében a tanszéket a félévet megelőző vizsgaidőszakban felkeresni, amennyiben ez lehetséges. Egy műhely felügyeletét egy vezető konzulens látja el, aki további konzulenseket jelölhet ki. A 4. hét végéig a hallgató saját feladatot választ, amelyet a szorgalmi időszak végéig ki kell dolgoznia.

  A félév végén mindenkinek be kell számolni az elvégzett munkáról. A beszámoló szóbeli és írásbeli részt tartalmaz. A beszámoló konkrét formai követelményeit és ütemezését a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg.

  A Témalaboratórium csak tanszéki keretek között végezhető.

  A névre szóló feladat kidolgozása során a hallgatók általában 2-4 fős csoportokban dolgoznak, úgy, hogy a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. Lehetséges teljes mértékben önálló feladat kidolgozása. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 órás laboratóriumi foglalkozások átlagosan kéthetes gyakorisággal. Egy vezető konzulens maximum 15 hallgató munkáját koordinálja.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Félévközi ellenőrzés rendje
  •        A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a vezető konzulens folyamatosan ellenőrzi.
  •        A félév végén egyeztetett időpontban a hallgató jegyzőkönyvet ad be, a beadással egyidejűleg szóban is beszámol. A szóbeli beszámoló módját a felvett tantárgyat gondozó tanszék határozza meg. Különösen indokolt esetben a beszámolóra egy alkalommal pótlási lehetőséget biztosítunk. A szorgalmi időszak végéig elfogadható minőségben be kell adni az elvégzett munkát dokumentáló jegyzőkönyvet.
  A félévközi jegy megállapításának módja
  A tantárgy félévközi jegyét a vezető konzulens állapítja meg az alábbi összetevők figyelembevételével:
  •        a munka szakmai értéke;
  •        a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;
  •        a beszámoló eredménye;
  •        a munka dokumentáltsága.
  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki
  •       nem választott saját feladatot;
  •       a félévre előírt munkát a pótlási időszak végéig nem készítette el elfogadható minőségben;
  •        az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette.

  A vizsgaidőszakban: nincs.

  11. Pótlási lehetőségek A félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A Témalaboratórium munkáját tanszéki vezető konzulens irányítja. A vezető konzulens mellett további konzulens is biztosítható. Vezető konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke vagy doktorjelöltje lehet.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a vezető konzulens biztosítja, illetve irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  -

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen90 óra
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens, okt. dh.

  VIK-DH

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága

   

   

  IMSc tematika és módszer

  Az IMSc hallgatók, valamint az ezt jelző más hallgatók konzulensüktől olyan témalaboratóriumi feladatot kapnak, amelyben elkülönítve IMSc rész is szerepel. A kiegészített feladatot úgy kell meghatározni, hogy a hallgató összességében a tantárgy elvégzéséhez rendelkezésre álló időkeretet ne lépje túl. Az IMSc feladatrész jellegét a konzulens határozza meg, célja a témakör részletesebb feldolgozása. Ilyen feladat lehet különösen, de nem kizárólagosan: további elmélyülést igénylő, készségeket fejlesztő részfeladatok kidolgozása, szimuláció, alternatív implementáció, adott szakirodalmi háttéranyag előírt célú és formájú feldolgozása.

  Az IMSc feladatrészt kidolgozó hallgatók a félév végén kibővített beszámolót tartanak.

  IMSc pontozás

  IMSc pont akkor szerezhető, ha a hallgató az alapfeladatát jeles szinten teljesítette. A pontok megoszlása a következő:

  • 5 pont az IMSc feladatrész kidolgozása;
  • 5 pont az IMSc beszámoló színvonala;
  • 5 pont az IMSc feladatrész dokumentálása

  alapján. Az IMSc feladatrész kidolgozására és dokumentálására a konzulens, a beszámoló színvonalára a bizottság állapítja meg a pontszámot.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.