Infokommunikáció laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory II.

Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés

Infokommunikáció szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAD01 7 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fazekas Péter,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád
egyetemi adjunktus
HIT
Dr. Fazekas Péter
tudományos munkatárs
HIT
Dr. Sonkoly Balázs
egyetemi adjunktus
TMIT

 Az előadó eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

HIT-es oktatók

TMIT-es oktató

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Kommunikációs hálózatok 1-2

Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban tárgy

Hálózatba kapcsolt erőforrás platformok és alkalmazásaik tárgy


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _)

VAGY Szakirany("VIABI-INFC", _) )

ÉS TárgyEredmény( "BMEVIHIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA427" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA427", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA426" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA426", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMA432" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMA432", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA431" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA431", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
8. A tantárgy részletes tematikája Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken elvégzendő mérések:
  • Digitális képkódolási eljárások I. .
Bitsebesség-csökkentési eljárásokban alkalmazott legfontosabb elvek (kvantálás, DPCM, alul-mintavételezés, DCT) megismerése. A képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása, és a kialakított grafikus felhasználói felületen a kódolási paramétereket változtatva szubjektíven és objektíven is értékelik azok képminőségre gyakorolt hatását.
  • Digitális képkódolási eljárások II.
MPEG kódolás során alkalmazott eljárások (mozgáskompenzáció, mozgásbecslés, rétegszerkezet, prediktív kódolás, makroblokk predikció) megismerése. CBR és VBR kódolási módok.
  • IP streaming
IP alapú videó továbbítás módszereinek (IPTV, Internet TV) megismerése, médiaszerverek működése. Kamerarendszerek alkalmazása.
  • Médiakreálás
Otthoni feladatként egy 3 perces videó elkészítése az előírt követelményrendszer alapján (vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok), melyek értékelése és kielemzése közösen történik.

 

Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken elvégzendő mérések:

  • P2P hálózatok és alkalmazásaik
Mérések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása és konfigurálása, alkalmazások vizsgálata.
  • Klaszter és Grid rendszerek és alkalmazásaik
Klaszter és Grid rendszerek kialakítása laboratóriumi környezetben, alkalmazások vizsgálata.
  • Adatközpontok, felhő operációs rendszerek
Adatközpontok komponenseinek megismerése, konfigurálása, felhő operációs rendszerek (pl. OpenStack, OpenNebula) beüzemelése, vizsgálata, alkalmazási lehetőségek áttekintése.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken, valamint a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken lévő laboratóriumokban történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a méréseket. A hallgatóknak a 7 mérés teljesítésére egyenként 4 órás időtartam áll rendelkezésére.
A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények A mérésekre készülni kell, a megjelölt és elektronikusan a tanszéki honlapon keresztül elérhető segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. A félév során egy mérés pótolható.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről legkésőbb annak elvégzése utáni hét utolsó munkanapján mérési jegyzőkönyvet kell beadni elektronikusan.

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A mérési osztályzatot a mérésvezető állapítja meg az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, valamint a mérési feladatok elvégzésének, továbbá a mérési jegyzőkönyv minőségének figyelembevételével. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.
12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra (mérésekre)
24
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés0
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád, PhD egyetemi adjunktus Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Fehér Gábor, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék