Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Infocommunications Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés

  Infokommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAD01 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fazekas Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT
  Dr. Sonkoly Balázs
  egyetemi adjunktus
  TMIT

   Az előadó eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  HIT-es oktatók

  TMIT-es oktató

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Kommunikációs hálózatok 1-2

  Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban tárgy

  Hálózatba kapcsolt erőforrás platformok és alkalmazásaik tárgy


  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _)

  VAGY Szakirany("VIABI-INFC", _) )

  ÉS TárgyEredmény( "BMEVIHIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMA427" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA427", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA426" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA426", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMA432" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMA432", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA431" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA431", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
  8. A tantárgy részletes tematikája Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken elvégzendő mérések:
  • Digitális képkódolási eljárások I. .
  Bitsebesség-csökkentési eljárásokban alkalmazott legfontosabb elvek (kvantálás, DPCM, alul-mintavételezés, DCT) megismerése. A képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása, és a kialakított grafikus felhasználói felületen a kódolási paramétereket változtatva szubjektíven és objektíven is értékelik azok képminőségre gyakorolt hatását.
  • Digitális képkódolási eljárások II.
  MPEG kódolás során alkalmazott eljárások (mozgáskompenzáció, mozgásbecslés, rétegszerkezet, prediktív kódolás, makroblokk predikció) megismerése. CBR és VBR kódolási módok.
  • IP streaming
  IP alapú videó továbbítás módszereinek (IPTV, Internet TV) megismerése, médiaszerverek működése. Kamerarendszerek alkalmazása.
  • Médiakreálás
  Otthoni feladatként egy 3 perces videó elkészítése az előírt követelményrendszer alapján (vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok), melyek értékelése és kielemzése közösen történik.

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken elvégzendő mérések:

  • P2P hálózatok és alkalmazásaik
  Mérések valós P2P hálózatokon, egyszerű P2P hálózatok kialakítása és konfigurálása, alkalmazások vizsgálata.
  • Klaszter és Grid rendszerek és alkalmazásaik
  Klaszter és Grid rendszerek kialakítása laboratóriumi környezetben, alkalmazások vizsgálata.
  • Adatközpontok, felhő operációs rendszerek
  Adatközpontok komponenseinek megismerése, konfigurálása, felhő operációs rendszerek (pl. OpenStack, OpenNebula) beüzemelése, vizsgálata, alkalmazási lehetőségek áttekintése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéken, valamint a Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken lévő laboratóriumokban történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a méréseket. A hallgatóknak a 7 mérés teljesítésére egyenként 4 órás időtartam áll rendelkezésére.
  A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények A mérésekre készülni kell, a megjelölt és elektronikusan a tanszéki honlapon keresztül elérhető segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk. A félév során egy mérés pótolható.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről legkésőbb annak elvégzése utáni hét utolsó munkanapján mérési jegyzőkönyvet kell beadni elektronikusan.

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A mérési osztályzatot a mérésvezető állapítja meg az ellenőrző kérdésekre adott válaszok, valamint a mérési feladatok elvégzésének, továbbá a mérési jegyzőkönyv minőségének figyelembevételével. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban.
  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra (mérésekre)
  24
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád, PhD egyetemi adjunktus Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Sonkoly Balázs, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 
  Dr. Fazekas Péter, PhD tudományos munkatárs Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Fehér Gábor, PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék