Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantuminformatikai alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Quantum Computing and its Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. augusztus 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus

  BSc

  kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAD00   2/2/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bacsárdi László,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bacsárdi László, docens, HIT
  Dr. Imre Sándor, egyetemi tanár, HIT
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja kvantuminformatikai ismeretek átadása a hallgatók számára. A kvantuminformatika eszköztárának köszönhetően számos olyan alkalmazást készíthetünk el, amely a hagyományos informatikai algoritmusokhoz képest jóval gyorsabban állítja elő a megoldásokat. Ilyen alkalmazások például a nyilvános kulcsú titkosítás feltörése, a rendezetlen adatbázisban való gyors keresés. Ráadásul a kvantuminformatika a klasszikus világban szokatlan kommunikációs protokollokat is kínál (pl. szupersűrű tömörítés, teleportálás).
   A tantárgy célja elmagyarázni a kvantumáramkörök alapjait és több kvantuminformatikai algoritmust, valamint megvilágítani kvantuminformatika fontosságát és alkalmazhatóságának sokszínűségét.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások részletes tematikája:
  1.    A kvantuminformatika motivációja. A Moore-törvény korlátja és a kvantummechanika kapcsolata. A kvantum informatika alkalmazásának lehetőségei. A kvantummechanika rövid története.
  2.    Kvantuminformatika posztulátumai: kvantumbit, műveletek, mérés, regiszter
  3.    Összefonódás (entanglement) és hatásai.  Bell-állapotok. EPR-paradoxon.
  4.    Mérés: kapcsolat a kvantum és a klasszikus világ között. Mérési technikák: projektív mérés.  Kapcsolat a különböző mérések között.
  5.    A kvantuminterferométer általános leírása. Másolás kvantumvilágban (No Cloning Theorem).
  6.    Tetszőleges kvantumbit előállítása alap kvantumkapuk segítségével. Szupersűrűségű tömörítés. Teleportálás.
  7.    Kvantum alapú kulcsszétosztás. A BB84 protokoll működése és megvalósítása. A B92 protokoll működése. Második generációs QKD.
  8.    Kvantuminformatikai rendszerek építőelemei
  9.    A kvantum párhuzamosság alapjai. A Deutsch-Jozsa-algoritmus leírása. Kvantum Fourier-transzformáció alapja.
  10.    Fázisbecslés. A Shor-algoritmus áttekintése.
  11.    Hatékony keresés rendezetlen adatbázisban: a Grover-algoritmus.
  12.    Kvantumszámítógépek működései elvei: különböző fizikai megvalósítások áttekintése
  13.    Kvantuminternet megvalósításának kérdései. Megbízható és nem megbízható csomópontok. Kvantum-jelismétlők (repeaterek).
  14.    A szabadtéri kulcsszétosztás technológiai kihívásai. Űrkvantumkommunikáció: kvantumkommunikáció műholdas rendszereken

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája:
  1.    Műveletek kvantumbitekkel és kvantumregiszterekkel
  2.    Műveletek a Bloch-gömbön
  3.    Kvantuminformatikai áramkörök tervezése
  4.    Kvantum alapú véletlenszámok előállítása
  5.    Kvantumszámítógépek programozása 1.: ismerkedés az IBM kvantumszámítógépével
  6.    Kvantumszámítógépek programozása 2.: algoritmus implementációja áramköri rajz segítségével
  7.    Kvantumszámítógépek programozása 3.: algoritmus implementációja programozási nyelvben
  8.    Kvantumszámítógépek programozása 4.: egyszerű kvantumalgoritmusok írása
  9.    Kvantumszámítógépek programozása 5.: kvantumprotokollok implementálása
  10.    Kvantumszámítógépek programozása 6.: algoritmusok futtatási limitációi
  11.    Kvantum alapú kulcsszétosztás a gyakorlatban 1.: vezetékes kvantum alapú kulcsszétosztás technológiai megvalósítása
  12.    Kvantum alapú kulcsszétosztás a gyakorlatban 2.: szabadtéri kvantum alapú kulcsszétosztás technológiai megvalósítása
  13.    Shor-algoritmus működése egy gyakorlati példán keresztül
  14.    Kvantummechanikai világképek (megfigyelő, párhuzamos univerzumok) és gyakorlati következményeik


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A tárgy sikeres elvégzése és az ismeretek egymásra épülése miatt a leadott tananyag folyamatos elsajátítása szükséges.

  Gyakorlat: Az előadáson elhangzottak áttekintése, gyakorlati példákkal történő kiegészítése.
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban: A szorgalmi időszakban 3 darab kis zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók valamint egy házi feladatot készítenek. Mind a három kis zárthelyi esetében el kell érni kis zárthelyinként legalább 40%-ot ÉS a házi feladat pontszámából is legalább 40%-ot el kell érni.
  A tárgy végső jegye 3x20%-ban a zárthelyi dolgozat eredménye, 40%-ban pedig a házi feladat eredménye.

  Vizsgaidőszakban: -
  11. Pótlási lehetőségek A kiszárthelyik pótlására a pótlási héten biztosítunk lehetőséget (mind a három kis zárthelyi pótolható).
  A házi feladat késedelmes beadása a pótlási hét negyedik napjáig lehetséges különeljárási díj ellenében.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások előtt és után, valamint előre egyeztetett időpontban bármikor.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom S. Imre, F. Balázs: Quantum Computing and Communications – An Engineering Approach, Published by John Wiley and Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England, 2005, ISBN 0-470-86902-X, 283 oldal (néhány példányban kölcsönözhető).

  További magyar és angol nyelvű segédanyagok elektronikus formában érhetők el.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bacsárdi László, docens, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  IMSc tematika és módszer A kis zárthelyiken extra feladatot biztosítunk IMSc-pontért.
  A házi feladat során extra feladatot biztosítunk IMSc pontért.
  IMSc pontozás A kis zárthelyiken zárthelyinként 6 IMSc pont szerezhető. Az IMSc feladat értékelésének feltétele a jeles eredményű kis zárthelyi.
  A házi feladat során 7 IMSc pont szerezhető. Az IMSc feladat értékelésének feltétele a jeles eredményű házi feladat.