Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil kommunikációs hálózatok és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: The Role of Mobile Networks in Digitization

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. április 11.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamos és informatikai szak
  BSc képzés
  Specializáció melléktárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC10 5 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Bokor László docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Gódor Győző tudományos segédmunkatárs, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  Dr. Szabó Sándor docens, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  Kommunikációs hálózatok
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgatók számára gyakorlati megközelítésben bemutassa a napjainkban legelterjedtebb korszerű 5G mobil- és vezetéknélküli hálózatok és rendszerek működését és alkalmazási lehetőségeit a digitalizációs folyamatban. A tárgy célja továbbá a mobil és rádiós technológiák gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek ismertetése az Internet of Things (IoT), “Vehicle-to-everything" (V2X) okos város, ipar 4.0 és az agrárdigitalizáció területeken. Az ötödik generációs mobilhálózat és vezetéknélküli hálózatok, szenzorhálózatok méretezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges alapvető ismereteket átadása, valamint alapvető rádiós és vezetéknélküli kommunikációs megoldások és ezek lehetőségeinek, használati módjainak bemutatása konkrét példákon keresztül történik.

  A tantárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz:

      mobil és vezetéknélküli hálózatok üzemeltetéséhez szükséges gyakorlati tudásanyag elsajátítására és alkalmazására

      a mobil és rádiós technológiák gyakorlatközpontú alkalmazására, megfelelő kommunikációs technológia kiválasztására

      összehasonlítani különböző vezetéknélküli hozzáférési technológiákat, műszaki és költséghatékonysági szempontból

      értelmezni és alkalmazni a tárgyban előkerülő fogalmakat és ismereteket; a későbbi tanulmányok során felismerni azokat a helyzeteket és problémákat, ahol a tárgyban tanult ismeretek szerephez jutnak és sikerrel alkalmazni a tanultakat.

      átlátni a vezetéknélküli és mobil hálózatok működését az fizikai rétegtől az alkalmazási rétegig 

  8. A tantárgy részletes tematikája

   1. hét Mobil rendszerek áttekintése, fejlődése 2G/3G tömör bemutatása  

   2. hét 2G/3G hálózati architektúra, főbb jellemzők; bázisállomás evolúció (röviden bemutatni a főbb változásokat, elosztott bázisállomás, felhő RAN)

   3. hét Mobilhálózati alapfogalmak: hullámterjedés, cellás elv, modulációk,  

   4. hét 4G LTE rendszerek felépítése, működése, hálózati szolgáltatások és elvek, rádiós interfész bemutatása

   5. hét 5G rendszerek felépítése, működése, hálózati szolgáltatások és elvek, rádiós interfész bemutatása,  

   6. hét fejlett 5G hálózati megoldások, numerológia; massive MIMO, nyalábformálás

   7. hét 5G rendszerek műholdas kiterjesztése, űrinternet, kitekintés a 6G rendszerekre

   8. hét WIFI 4,5,6,6E hálózatok

   9. hét Kisfogyasztású szenzorhálózati kommunikációs technológiák ismertetése: Bluetooth, Zigbee, Lora, NB IoT

  10. hét A mobil és rádiós technológiák gyakorlati alkalmazási területeinek bemutatása:

  Internet of Things (IoT)  

  -    tipikus IoT alkalmazási területek, célok

  -    massive IoT / mission critical IoT különbségek, edge/cloud/fog computing megközelítés, ezek támogatása a mobil hálózati architektúrában

  -    néhány konkrét példa ismertetése ipari együttműködések, pályázatok és projektek alapján

  11. hét Járműkommunikáció, Vehicle-to-everything (V2X)  

  -    kommunikációs protokollok: 802.11p, 802.11bd, C-V2X (LTE és 5G NR Sidelink)

  -    különféle szcenáriók bemutatása

  -    day 1, day 2, … use cases

  12. hét Okos város és Ipar 4.0

  -    alkalmazási lehetőségek: okosparkolás, okosalmérők, levegőminőség monitorozása, okos hulladékgazdálkodás, okos-közvilágítás, okos közlekedés stb.  

  -    nagy területet lefedő, kisfogyasztású szenzorhálózati kommunikációs megoldások összehasonlítása az 5G alapú megközelítéssel

  -    okos gyár kommunikációs szcenárió, gyártáslogisztika támogatása, beltéri pozícionálás, követés, azonosítás  

  -    konkrét példák ismertetése ipari együttműködések, pályázatok és projektek alapján

  13. hét Agrárdigitalizáció

  -    monitoringrendszerek a mezőgazdasági termelésben  

  -    növénytermesztés: mit mérhetünk, mivel mérhetjük, kommunikációs igények

  -    állattenyésztés: az állatok fejlődésének és egészségének monitorozására szolgáló megoldások és kommunikációs elvárásaik a mobilhálózatokkal szemben

  -    hálózatok kiterjesztése MESH technológiával, különböző technológiák integrációja, gyártófüggő és nyílt megoldások együttműködése

  -    néhány konkrét példa ismertetése ipari együttműködések, pályázatok és projektek alapján

  14. hét Összefoglalás

   

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája

  1. hét Példák rádiós  lefedettség és elérhető sebesség számításokra általános esetben, egyszerű teljesítményegyensúly számítások.

  2. hét 3G kódkiosztás, SINR és átviteli sebesség számítások, kódosztásos rendszerek hatásainak elemzése számpéldákkal.

  3. hét LTE rádiós teljesítőképesség, lefedettség és kapacitás számítások

  4. hét LTE szinkronizációs, bejelentkezési és mérési eljárások a rádiós interfészen.

  5. hét Mobilitás-menedzsment és rádiós erőforrás-kezelési folyamatok leírása valós hálózati példákkal: paging, location update és handover. Edge computing és NFV allokációs mintapéldák, nyereség számítása.

  6. hét Működés, tipikus folyamatok az LTE rendszerben: handover folyamat, mobilitás menedzsment eljárások működése, session menedzsment. Példa számítások LTE teljesítőképességre.

  7. hét Mért minőség jellemzők a mobil hálózatokban valós példákon. Teljesítmények számolása és származtatása a mért jellemzőkből.

  8. hét NFC és RFID rövid áttekintés, alkalmazási és működési példák. Fejlesztési példa Bluetooth LE és NFC/RFID eszközökre.

  9. hét Számítási példákkal illusztrált terhelés-számítási és erőforrás-allokációs példák: cloud RAN erőforrás-megtakarítás; MMTC terhelés; 1-1 szemelvény a 3GPP R’15 NR dokumentumokból.

  10. hét Okosváros témájú mintaprojektek ismertetése

  11. hét V2X mintaprojektek, tesztpályák, kapcsolódó projektek áttekintése

  12. hét Ipar 4.0 projektek gyakorlati tapasztalatainak bemutatása

  13. hét Precíziós mezőgazdasági példaprojektek bemutatása, elemzése

  14. hét Összefoglalás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és közös gyakorlat
  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
  1db nagyzárthelyi sikeres megírása (min. 40%)

  Vizsgaidőszakban
  írásbeli vizsga, elővizsga van
  11. Pótlási lehetőségek A félév során lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.

  A sikertelen pótzárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.


  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített kibővített elektronikus óraanyag és mintapéldák segítik. Az egyéb felhasználható irodalom listája elérhető a tárgy honlapjáról.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés előadásokra7
  Félévközi készülés gyakorlatokra
  21
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Szabó Sándor, adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék (HIT)
  IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb válogatott szakirodalmat és elsajátításához konzultációkat, ajánlunk. A szakterület irány mélyebben érdeklődőknek további ajánlott irodalmak állnak rendelkezésre, igény szerinti konzultáció mellett.
  IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 25 (felkínált összes lehetőség: 30 pont)
  Önkéntes többletfeladatok a megoldásával nagyzárthelyin 4*5, a vizsgán 5 IMSC pont szerezhető a számonkérés jeles szintű teljesítése esetén.
  IMSc pontok szerezhetők kiemelkedő órai aktivitással a gyakorlaton (gyakorlatonként 1, max. 5 pont).