Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia technológiák és rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Multimedia Technologies and Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC06 6 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT 
  Dr. Márki Ferenc
  egyetemi docens
  HIT 
  Tóth László
  óraadó
  HIT 
  Petkovics Ármin
  doktorandusz
  HIT 

   Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Multimédia technológiák és rendszerek tárgy
  Mobil és vezeték nélküli hálózati technológiák tárgy

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINmultimed", _)
  VAGY Szakirany("AVImédia", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA326" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA326", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány-és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja a szakirány alapozó (Mobil és vezeték nélküli hálózati technológia) és ágazati (Multimédia technológiák és rendszerek) tárgyában tanított elméleti ismeretek kiegészítése és alátámasztása gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a mobil és médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják a hallgatók.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Eligazítás
  A félév laborméréseivel kapcsolatos információk, szabályok ismertetése
  • Digitális képrögzítés:
  Digitális fényképezés és videózás műszaki alapjainak (objektívek, szenzorok) és a kapcsolódó fogalmak (záridő, fókusztávolság, mélységélesség) megismerése és gyakorlati vizsgálata.
  • Digitális képkódolási eljárások I.
  Bitsebesség-csökkentési eljárásokban alkalmazott legfontosabb elvek (kvantálás, DPCM, alul-mintavételezés, DCT) megismerése. A képkódolási eljárások gyakorlati alkalmazása, és a kialakított grafikus felhasználói felületen a kódolási paramétereket változtatva szubjektíven és objektíven is értékelik azok képminőségre gyakorolt hatását.
  • Digitális képkódolási eljárások II.
  MPEG kódolás során alkalmazott eljárások (mozgáskompenzáció, mozgásbecslés, rétegszerkezet, prediktív kódolás, makroblokk predikció) megismerése. CBR és VBR kódolási módok.
  • Hangstúdió-technikai ismeretek
  Alapfogalmak (hangkeltés, -érzékelés, hangerő, frekvencia-, dinamikatartomány), hangstúdió alapismeretek (felvételi-, technikai helyiség, rendszertechnika), a hangkeverés alapjainak (felvételi, keverési technikák, effektezés hangszínszabályozás) elsajátítása.
  • IP streaming
  IP alapú videó továbbítás módszereinek (IPTV, Internet TV) megismerése, médiaszerverek működése. Kamerarendszerek alkalmazása.
  • Médiakreálás
  Otthoni feladatként egy 3 perces videó elkészítése az előírt követelményrendszer alapján (vágás, effektek, animáció, felirat, hangsávok), melyek értékelése és kielemzése közösen történik.
  • GSM rádiós átvitel mérése
  A GSM rendszerek rádiós működési alapjainak mérés alapú megismertetése, gyakorlati prezentálása a labor eszközeinek felhasználásával: logikai és fizikai csatornák, alapvető rádiós folymatok.
  • 4G rádiós interfész működése
  A hallgatók valósághű szimulációs vizsgálatokkal megtapasztalják az OFDM alapú átvitel 4G rádiós interfészek működésének részleteit: alapvető modulációs és kódolási eljárások, keretszerkezet, teljesítőképesség.
  • Wi-Fi (802.11) átviteli terjesítőképesség
  A hallgatók méréses úton megismerik a WiFi hálózatokkal elérhető lefedettség, átviteli minőség, kapacitás jellegű jellemzőket különböző valóságos környezetben, valóságos forgalmi- és interferenciaviszonyos esetén.
  • Hálózatfelügyeleti központ működése
  Egy valós hálózat felügyeleti központjának felépítésének, működésének elemzése és vizsgálata.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Az oktatás és a labor a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban hajtják végre a 4×45 perces méréseket.
   
  A mérésekre készülni kell, az megjelölt segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.
  A mérési jegyzőkönyv késedelmes beadása a mérésre kapott érdemjegyet leronthatja.
  11. Pótlási lehetőségek Két pótlási lehetőséget biztosítunk a félév végén, az el nem végzett vagy elégtelen értékelésű mérés pótolására. Sikertelen pótlás esetén: elégtelen félévközi jegy.

  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra40
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT 
  Dr. Márki Ferenc
  egyetemi docens
  HIT