Multimédia technológiák és rendszerek

A tantárgy angol neve: Multimedia Technologies and Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2020. szeptember 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAC05 6 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Petkovics Ármin
tudományos segédmunkatárs
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 Az előadó eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((Szakirany("AVINmultimed", _) VAGY
Szakirany("AVImédia", _) VAGY
Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AVIfrekv", _) )

VAGY Training.code=("5NAA7") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA325" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA325", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról, annak érdekében, hogy a hallgatók az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Média, multimédia alapfogalmak (1 előadás)
  • Multimédia rendszerek általános felépítése és követelményei
 • Hallás és audiórendszerek (2 előadás, 1 gyakorlat)
  • Az emberi hallás
  • Hangrögzítés, hangrögzítő rendszerek
  • Sztereó és többcsatornás hangrendszerek felépítése, működése
 • Látás és képmegjelenítés (3 előadás, 1 gyakorlat)
  • Az emberi látás jellemzői, sajátosságai
  • Radiometria fogalmak (sugárerősség, sugársűrűség, stb.)
  • Fotometria (etalon fényforrás, színhőmérséklet, fotometriai mennyiségek)
  • Kolorometria (színingerek, színmérő, spektrális színösszetevő függvények)
 • Képalkotás (1 gyakorlat)
  • Fényképezés műszaki alapjai (blende, fókusztávolság, mélységélesség, záridő, stb.)
 • Analóg és digitális megjelenítő eszközök (1 előadás)
 • Házimozi rendszerek (csatlakozók, felvevők, tárolók) (1 előadás)
 • 3D képalkotás és virtuális valóság (1 előadás)
 • Forráskódololási eljárások (1 előadás)
  • Mintavételezés, kvantálás, adattömörítési eljárások
 • Audió-forráskódolás (1 előadás)
  • Alapelvek, gyakori megoldások (részsávokra bontás, kódoló és dekódoló sematikus felépítése, predikciós megoldások)
 • Képtömörítés (1 előadás)
  • Veszteségmenetes (BMP, GIF, PNG, JPEG) és veszteséges képtömörítés (JPEG)
 • Videó-forráskódolás (1 gyakorlat)
  • Kép- és videóformátum szabványok
  • MPEG alapok (rétegszerkezet, képtípusok, mozgásbecslés és -kompenzáció)
  • MPEG-1, MPEG-2 és H.264/MPEG-4 (AVC, SVC, 3D videó: MVC)
 • Médiatárolás, adathordozók (1 előadás)
  • Médiaformátumok (AVI, MKV, MOV, stb.)
  • Adathordozók (mágnes, elektronikus, optikai)
 • Médiatovábbító rendszerek (1 előadás)
  • Híradástechnikai alapok
  • Analóg és digitális modulációk (AM, FM, BPSK, QPSK, QAM)
 • Műsorszóró rendszerek (1 előadás)
  • Hagyományos hangműsorszórás (rádió) (AM, FM)
  • Hagyományos földfelszíni, kábeles és műholdas műsorszórás
 • Digitális műsorszóró rendszerek (1 előadás)
  • DVB-C/T (megoldások, formátumok, rendszertechnika)
  • DVB-S/H (megoldások, formátumok, rendszertechnika)
  • MBMS
 • Médiaátvitel best effort hálózatokon (1 előadás, 1 gyakorlat)
  • Hálózati technológiák és protokollok, IP és IPv6 (unicast, multicast, broadcast, anycast)
  • Szállítási réteg (UDP, UDP-lite, TCP, SCTP, DCCP)
  • RTP, RTCP, RTSP
 • Quality of Service (1 gyakorlat)
  • QoS, QoE alapfogalmak
  • Adaptív megoldások (szabályozás, hibakezelés, szinkronizálás, pufferelés, stb.)
 • Alkalmazások és rendszerek (1 előadás, 1 gyakorlat)
  • Hívásvezérlés (SIP, H.323)
  • Voice over IP (VoIP) és telefonkonferencia rendszerek felépítése, működtetése
  • Kamerarendszerek a gyakorlatban
 • IPTV rendszer felépítése, működése (1 előadás)
  • Video on Demand (VoD)
  • Internet TV
 • Médiatároló és elosztó rendszerek (2 előadás)
  • Gyorsítótárazás (caching), felhő (cloud) megoldások, tartalomelosztó hálózatok
  • Multimédia platform, IMS
  • Multimédia-biztonság (AAA, DRM, vízjelezés)
  • Járműkommunikáció

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat heti egy tanórában, két tanórás blokkokban (heti egy előadás és váltakozva egy előadás/gyakorlat). A gyakorlatokra a hallgatóknak a kapcsolódó előadások anyagából fel kell készülniük.
10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban:
  • Rendszeres részvétel az előadásokon
  • 1 NZH megírása
   • elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH
  • Az aláírás megszerzésének feltétele:
   • az előadások 50%-án való megjelenés (14 oktatási héttel számolva, aki a 21 előadásból 10-nél több esetben hiányzik, nem szerezhet aláírást)
   • a gyakorlatok 30%-át meg nem haladó hiányzás (14 oktatási héttel számolva, aki a 7 gyakorlatból 2-nél több esetben hiányzik, nem szerezhet aláírást)
   • legalább elégséges NZH
 • A vizsgaidőszakban:
  • a vizsga írásbeli.

11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására. A sikertelen nagyzárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
Kapcsolódó irodalom:
 • Walter Fischer, „Digital Television: A Practical Guide for Engineers”, Springer, 2004
 • Hervé Benoit, „Digital Television: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework”, Taylor & Francis, 2008
 • Jenq-Neng Hwang, „Multimedia Networking: From Theory to Practice”, Cambridge University Press, 2009
 • Mohammed Ghanbari, „Standard Codecs: Image Compression to Advanced Video Coding”, IET, 2003
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásokra11
Félévközi készülés gyakorlatokra
11
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Huszák Árpád
egyetemi docens
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Szabó Csaba
egyetemi tanár
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Tóth László István
óraadó
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Petkovics Ármin
tud. smts.Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
IMSc tematika és módszer Az IMSc programban részt vevő hallgatók számára az előadásokon további elmélyülést biztosító irodalmat ajánlunk. Az IMSc programban részt vevő hallgatóknak igény szerint tanórán kívüli konzultációs lehetőséget biztosítunk.


IMSc pontozás Legfeljebb 20 IMSc pont szerezhető hallgatónként az alábbiak szerint:
•    szorgalmi időszakban: a ZH emelt szintű feladatainak megoldásával 10 IMSc pont szerezhető
•    vizsgaidőszakban: további 10 IMSc pont szerezhető a vizsga emelt szintű feladatainak megoldásával.

Mind az ZH, mint a vizsga emelt szintű feladatainak esetében részpontszámok is szerezhetők.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.