Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil kommunikációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Mobile Communication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC04 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT

   Az előadó eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikáció; Informatika 2.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVINmultimed", _) VAGY
  Szakirany("AVINinfokomm", _) VAGY
  Szakirany("AVINnagyfr", _) )VAGY
  Szakirany("VIABV-INFSYS", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező: -
  Ajánlott: Infokommunikáció; Informatika 2.

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék napjaink korszerű mobil és vezetéknélküli rendszereinek működését és lehetőségeit, elsősorban a villamosmérnöki szempontból érdekes és gyakorlatias szempontok alapján, úgymint: rádiós interfészek alapvető működése és folyamatai, berendezések hardveres felépítése és működése. Hangsúlyt fektetünk az eszközökben/berendezésekben tényleges gyártói megvalósítások ismertetésére és ezek alkalmazására.
  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások
  1. előadás Bevezetés, mobil hálózati alapismeretek
  •    motivációk, információk a szakirányról, a szakirány logikai felépítése, a tárgyak közti összefüggés
  •    a szakma elhelyezése a palettán: országos, EU, (-> világ) adatok a szakmára vonatkozóan: cégek száma, alkalmazott mérnökök száma, árbevétel, részesedés a GDP-ből, stb., a közeljövőre vonatkozó kilátások
  •    a tárgy féléves tematikájának áttekintése, a tantárgy logikai keretének elmagyarázása,
  •    mobil hálózatok általános felépítése, frekvenciaújrafelhasználás elve, cellás elv
  •    hálózatok tipikus felépítése, logikai és fizikai architektúra közti különbség szemléltetése valós hálózati példán
  2. előadás Mobil és vezetéknélküli alapismeretek
  •    felhasználói mobilitásból eredő problémák és vázlatos megoldások
  •    szükséges legalapvetőbb fogalmak a rádiós csatornáról és rádiós átvitelről bevezetés/átismétlés szintjén: jelek komplex alapsávi leírása, sávszéleség, vivőfrekvencia jelentése, zaj/interferencia jelentése, hatása; Shannon kapacitás; csillapítás, fading; moduláció; középfrekvencia; feljkeverés; szűrés; digitális szűrés; hibavédő kódolás; erősítés, stb:
  3. előadás 3G
  •    3G hálózat felépítése és a berendezések szerepe, működése
  •    3G rádiós interfész működése: új rádiós paradigma: szórt spektrumú rendszerek
  o    a szórt spektrumú rendszerek működése, fajtái általában
  o    kódosztás a 3G-ben: ortogonális és zagyváló kódok használata
  o    3G rádiós interfész működése : moduláció, kódolás, fizikai jelfeldolgozás, csatornák, logikai csatornák, transzport csatornák, időrés és keretszerkezet, elérhető bitsebességek
  4. előadás 3G, 3G továbbfejlesztések:
  •    3G rádiós interfész továbbfejlesztései: HSDPA, HSUPA, HSPA+: átviteli sebesség növelésének módjai, a rádiós megoldások újdonságai
  o    korábbi paradigmák: AMC, QoS, kódosztás, ütemezés alkalmazása a 3G továbbfejlesztésében
  •    új rádiós paradigma: MIMO
  o    MIMO működésének alapelvei
  o    a HSPA –beli használat és paraméterek alapján elmagyarázva
  5. előadás LTE rendszer
  •    LTE hálózat: új eszközök, ezek felépítése, működése, LTE hálózati interfészek és működésük.
  •    Az LTE és a korábbi rendszerek közötti együttműködés módjai. Korábbi speciális, vagy gyártói megoldások megjelenése az LTE rendszerben.
  •    Újdonság a rádióhálózati architektúrában: távoli rádiós fejegységek használata (RRU). CPRI interfész, OBSAI bázisállomás architektúra.
  6. előadás: LTE rádiós interfész
  •    Áttekintés: FDM, OFDMA alapelve, működése.
  •    LTE rádiós interfész paramétereivel, mint példával bemutatva: letöltési irány, feltöltési irány
  •    AMC, ütemezés, QoS, MIMO az LTE rádiós interfészen
  •   
  7-8. előadás LTE-Advanced: az igazi 4G
  •    új paradigma: vivőaggregáció
  o    megvalósítása a bázisállomás hardveren, jelfeldolgozási nehézségek, hardveres korlátok
  o    visszatekintés: dual-carrier HSPA megoldás a 3G fejlesztéseknél
  •    új MIMO működési módok és hatásuk
  •    relézési módok és várható teljesítőképességük
  •    Keskenysávú átvitel (NB-IoT) és D2D átvitel az LTE rádiós interfészen
  9-10. előadás Helyi hálózatok: a 802.11 szabványcsalád (WiFi)
  •    a szabványok áttekintése: a számos betűjelzés melyike mit takar, a szabvány hatásköre (mit definiál)
  •    a 802.11 b,g,a,n,ac -> fejlődési vonalon a fizikai átvitel jellemzése
  o    frekvenciasáv, moduláció, kódolás, szükséges jelfeldolgozás, elérhető átviteli sebességek
  11. előadás Helyi hálózatok: Bluetooth
  o    Bluetooth rádiós interfész működése: moduláció, keretszerkezet, frekvencia-ugratás, hálózatszervezés
  o    különbségek a Bluetooth szabványverziókban
  o    elérhető átviteli sebességek hogyan adódnak
  12. ea Személyes hálózatok
  •    RFID
  o    alapvető működés, RFID használata, lehetőségei, különböző működési módok
  o    elérhető fejlesztői környezetek
  •    NFC
  o    alapvető működés, NFC használata, lehetőségei, átviteli sebességek
  o    elérhető fejlesztői környezetek
  13. előadás: Energiahatékonyság a mobil hálózatokban, LTE/LTE-Advanced példán keresztül
  •    aktuális adatok a mobil hálózatok energiafogyasztásáról
  o    mobil bázisállomás fogyasztásának modellje, mobil állomás telephely fogyasztásának modellje
  •    mobil hálózati energiahatékonysági metrikák
  •    fogyasztás csökkentésének módjai és hatékonysága

  14. előadás A közeljövő mobil/vezetéknélküli hálózati jövője (részletes tananyag évente frissítendő)
  •    5G hálózatok: 3GPP Release 15 pillanatnyi állása
  o    forgalom növekedés, “kapacitás-kocka”: a kiszolgálás lehetséges módjai
  o    “Internet of Things” paradigmából adódód speciális forgalmi és felhasználói körülmények: gép-gép kommunikáció, tömeges számú végpontból álló hálózatok (szenzor), stb; ezek követelményei, hatása a vezetéknélküli hálózatra
  o    masszív MIMO rendszerek; koordinált multipont átvitel; lehetőségek, korlátok
  •    felhő alapú rádiós hozzáférési hálózat (cloud RAN) koncepció
  •    kvantum-kommunikáció: lehetőségek és kurrens fejlesztések
  Gyakorlatok:
  1. gyakorlat: Példák lefedettség és elérhető sebesség számításokra általános esetben, egyszerű teljesítményegyensúly számítások.
  2. gyakorlat: 3G kódkiosztás, SINR és átviteli sebesség számítások, kódosztásos rendszerek hatásainak elemzése számpéldákkal.
  3. gyakorlat: LTE rádiós teljesítőképesség, lefedettség és kapacitás számítások.
  4. gyakorlat: LTE szinkronizációs, bejelentkezési és mérési eljárások a rádiós interfészen.
  5. gyakorlat: Saját rádiós átvitel fejlesztése: USRP bemutatása, USRP architektúra bemutatása a korábbi, bázisállomások hardveres felépítésére vonatkozó tanulmányok fényében, open source könyvtárak, egy-két mintafejlesztés bemutatása
  6. gyakorlat: Fejlesztési példa Bluetooth és/vagy NFC/RFID eszközökre.
  7. gyk: Számítási példákkal illusztrált terhelés-számítási és erőforrás-allokációs példák: cloud RAN erőforrás-megtakarítás; MMTC terhelés; 1-1 szemelvény a 3GPP R’15 NR dokumentumokból.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és közös gyakorlat, a gyakorlatokra a hallgatóknak a kapcsolódó előadások anyagából fel kell készülniük.
  10. Követelmények •    A szorgalmi időszakban: 1db nagyzárthelyi legalább elégséges osztályzatra (a pontszám 40%-a) való megírása.
  •    A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  •    Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek A meg nem írt vagy sikertelen nagyzárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban. További egy ismételt pótlási lehetőség a pótlási időszakban.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra7
  Félévközi készülés gyakorlatra
  7
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Fazekas Péter
  tudományos munkatárs
  HIT
  IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb válogatott szakirodalmat és elsajátításához konzultációkat, ajánlunk. A szakterület irány mélyebben érdeklődőknek további ajánlott irodalmak állnak rendelkezésre, igény szerinti konzultáció mellett.
  IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 20 (felkínált összes lehetőség: 26 pont)
  Önkéntes többletfeladatok a megoldásával nagyzárthelyin 2*4, a vizsgán 2*6 IMSC pont szerezhető a számonkérés jeles szintű teljesítése esetén.
  IMSc pontok szerezhetők kiemelkedő órai aktivitással a gyakorlaton (gyakoraltonként 1, max. 6 pont).