Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Media Applications and Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés

Infokommunikáció szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAC02 6 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
 Dr. Huszák Árpád
egyetemi adjunktus
HIT
 Tóth László István
 óraadóHIT
 Petkovics Ármin
 tudományos segédmunkatárs
HIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatika II., Infokommunikáció
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _) VAGY
Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _)VAGY
Szakirany("VIABI-INFC", _) )
ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA318" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA318", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHIA321" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIA321", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Infokommunikáció
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerekben alkalmazott kódolási és modulációs technikákról, azok rendszertechnikai felépítéséről, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról. A hallgatók e tárgy keretében megszerzik a kiindulópontokat és alapokat ahhoz, hogy médialkalmazásokat és –szolgáltatásokat tudjanak tervezni, és képessé váljanak az ezeket nyújtó rendszereket üzemeltetésében dolgozni.

A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:
•    (K2) megérteni az emberi látás és hallás korlátait, mely alapját képezi a kódolási eljárásoknak, képmegjelenítő- és audiórendszereknek
•    (K3) alkalmazni és elemezni a különböző audió- és videókódolási eljárásokat
•    (K3) alkalmazni és megfelelően beállítani az alap képrögzítő eszközöket
•    (K2) megérteni a DVB rendszerek és az IPTV szolgáltatás működését
•    (K3) megtervezni egy egyszerűbb média streaming szolgáltatást
•    (K1) bemutatni a különböző jövőbe mutató médiaszolgáltatásokat


8. A tantárgy részletes tematikája •    Média, multimédia alapjai (1 előadás)
o    Hang, kép, videó, további modalitások.
•    Az emberi hangképzés, hallás alapjai, térhallás (1 gyakorlat)
•    Az emberi látás alapjai, térlátás (1 előadás, 1 gyakorlat)
o    Színösszetevő függvények
o    Láthatósági függvény
•    Akusztikai és pszichoakusztikai alapismeretek (1 gyakorlat)
•    Audió-, kép- és videókódolás alapjai (3 előadás, 1 gyakorlat)
o    Alapelvek: mintavételezés, kvantálás.
o    MPEG audiókódolás, korszerű audiókódolások (AAC, OPUS)
o    Képtömörítési módszerek: GIF, JPEG, PNG
o    MPEG videókódolás: MPEG-1, MPEG-2, korszerű videókódolások (H.264, H.265)
•    Multimédia tárolása, média bevitele, megjelenítése, lejátszása (2 előadás)
o    Konténerformátumok: MPEG TS, AVI, MOV, Matroska
•    A digitális fényképezés technikai alapjai. (1 gyakorlat)
o    Alapfogalmak: blende, záridő, érzékenység, fókusztávolság, mélységélesség
o    Felvételek készítése
•    Digitális műsorszóró rendszerek (1 előadás)
o    Műholdas, kábeles, földfelszíni, mobil (DVB-S/C/T/H)
o    Betekintés a tv-stúdiótechnikába.
•    Médiakommunikáció IP-alapú hálózatokon (1 előadás, 1 gyakorlat)
o    A multimédia továbbításával szembeni követelmények és azok teljesítése best effort hálózatokon.
o    Streaming-technikák (VoIP és videó streaming)
o    RTP/RTCP/RTSP protokollok
o    http adaptív streaming
•    IPTV (1 előadás)
o    IPTV rendszer felépítése, működése
o    Alkalmazott protokollok
•    Médiatároló és elosztó rendszerek (1 előadás)
o    Felhő (cloud) megoldások
o    Tartalomelosztó hálózatok (CDN)
o    P2P média
•    Over the top (OTT) modell (1 előadás)
o    Streaming szolgáltatások
•    A multimédia alkalmazási területei (2 előadás, 1 gyakorlat)
o    E-learning,
o    E-health,
o    Smart environments

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat heti egy tanórában.

A gyakoraltokra a hallgatóknak a kapcsólód előadások anyagából fel kell készülni.

10. Követelmények •    A szorgalmi időszakban:
•    1 NZH megírása
•    elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH
•    Az aláírás megszerzésének feltétele:
•    a legalább elégséges NZH.
•    A vizsgaidőszakban:
•    A vizsga írásbeli.

11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására. A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi és a vizsgák előtt, előzetesen egyeztetett időpontokban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásra10
Félévközi készülés gyakorlatra
12
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
 Dr. Szabó Csaba Attilaegyetemi tanár
HIT
 Dr. Huszák Árpád
egyetemi adjunktus
HIT
 Petkovics Ármin
tudományos segédmunkatárs
HIT
 Tóth László István
tanársegéd
HIT
IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb válogatott szakirodalmat és elsajátításához konzultációkat, ajánlunk. A szakterület irány mélyebben érdeklődőknek további ajánlott irodalmak állnak rendelkezésre, igény szerinti konzultáció mellett.
IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 20 (felkínált összes lehetőség: 26 pont)
Önkéntes többletfeladatok a megoldásával nagyzárthelyin 2*4, a vizsgán 2*6 IMSC pont szerezhető a számonkérés jeles szintű teljesítése esetén.
IMSc pontok szerezhetők kiemelkedő órai aktivitással a gyakorlaton (gyakoraltonként 1, max. 6 pont).