Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiaalkalmazások és -hálózatok a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Media Applications and Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés

  Infokommunikáció szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC02 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
   Tóth László István
   óraadóHIT
   Petkovics Ármin
   tudományos segédmunkatárs
  HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Informatika II., Infokommunikáció
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _)VAGY
  Szakirany("VIABI-INFC", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA318" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA318", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA321" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA321", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Infokommunikáció
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy átfogó képet nyújt a korszerű médiakommunikációs rendszerekben alkalmazott kódolási és modulációs technikákról, azok rendszertechnikai felépítéséről, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról. A hallgatók e tárgy keretében megszerzik a kiindulópontokat és alapokat ahhoz, hogy médialkalmazásokat és –szolgáltatásokat tudjanak tervezni, és képessé váljanak az ezeket nyújtó rendszereket üzemeltetésében dolgozni.

  A tantárgyat sikeres teljesítő hallgató képes lesz:
  •    (K2) megérteni az emberi látás és hallás korlátait, mely alapját képezi a kódolási eljárásoknak, képmegjelenítő- és audiórendszereknek
  •    (K3) alkalmazni és elemezni a különböző audió- és videókódolási eljárásokat
  •    (K3) alkalmazni és megfelelően beállítani az alap képrögzítő eszközöket
  •    (K2) megérteni a DVB rendszerek és az IPTV szolgáltatás működését
  •    (K3) megtervezni egy egyszerűbb média streaming szolgáltatást
  •    (K1) bemutatni a különböző jövőbe mutató médiaszolgáltatásokat


  8. A tantárgy részletes tematikája •    Média, multimédia alapjai (1 előadás)
  o    Hang, kép, videó, további modalitások.
  •    Az emberi hangképzés, hallás alapjai, térhallás (1 gyakorlat)
  •    Az emberi látás alapjai, térlátás (1 előadás, 1 gyakorlat)
  o    Színösszetevő függvények
  o    Láthatósági függvény
  •    Akusztikai és pszichoakusztikai alapismeretek (1 gyakorlat)
  •    Audió-, kép- és videókódolás alapjai (3 előadás, 1 gyakorlat)
  o    Alapelvek: mintavételezés, kvantálás.
  o    MPEG audiókódolás, korszerű audiókódolások (AAC, OPUS)
  o    Képtömörítési módszerek: GIF, JPEG, PNG
  o    MPEG videókódolás: MPEG-1, MPEG-2, korszerű videókódolások (H.264, H.265)
  •    Multimédia tárolása, média bevitele, megjelenítése, lejátszása (2 előadás)
  o    Konténerformátumok: MPEG TS, AVI, MOV, Matroska
  •    A digitális fényképezés technikai alapjai. (1 gyakorlat)
  o    Alapfogalmak: blende, záridő, érzékenység, fókusztávolság, mélységélesség
  o    Felvételek készítése
  •    Digitális műsorszóró rendszerek (1 előadás)
  o    Műholdas, kábeles, földfelszíni, mobil (DVB-S/C/T/H)
  o    Betekintés a tv-stúdiótechnikába.
  •    Médiakommunikáció IP-alapú hálózatokon (1 előadás, 1 gyakorlat)
  o    A multimédia továbbításával szembeni követelmények és azok teljesítése best effort hálózatokon.
  o    Streaming-technikák (VoIP és videó streaming)
  o    RTP/RTCP/RTSP protokollok
  o    http adaptív streaming
  •    IPTV (1 előadás)
  o    IPTV rendszer felépítése, működése
  o    Alkalmazott protokollok
  •    Médiatároló és elosztó rendszerek (1 előadás)
  o    Felhő (cloud) megoldások
  o    Tartalomelosztó hálózatok (CDN)
  o    P2P média
  •    Over the top (OTT) modell (1 előadás)
  o    Streaming szolgáltatások
  •    A multimédia alkalmazási területei (2 előadás, 1 gyakorlat)
  o    E-learning,
  o    E-health,
  o    Smart environments

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat heti egy tanórában.

  A gyakoraltokra a hallgatóknak a kapcsólód előadások anyagából fel kell készülni.

  10. Követelmények •    A szorgalmi időszakban:
  •    1 NZH megírása
  •    elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH
  •    Az aláírás megszerzésének feltétele:
  •    a legalább elégséges NZH.
  •    A vizsgaidőszakban:
  •    A vizsga írásbeli.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására. A zárthelyihez a TVSZ előírásai szerint mind a szorgalmi, mind a pótlási időszakban 1-1 pótlási lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi és a vizsgák előtt, előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában elérhetően.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásra10
  Félévközi készülés gyakorlatra
  12
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Szabó Csaba Attilaegyetemi tanár
  HIT
   Dr. Huszák Árpád
  egyetemi adjunktus
  HIT
   Petkovics Ármin
  tudományos segédmunkatárs
  HIT
   Tóth László István
  tanársegéd
  HIT
  IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb válogatott szakirodalmat és elsajátításához konzultációkat, ajánlunk. A szakterület irány mélyebben érdeklődőknek további ajánlott irodalmak állnak rendelkezésre, igény szerinti konzultáció mellett.
  IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 20 (felkínált összes lehetőség: 26 pont)
  Önkéntes többletfeladatok a megoldásával nagyzárthelyin 2*4, a vizsgán 2*6 IMSC pont szerezhető a számonkérés jeles szintű teljesítése esetén.
  IMSc pontok szerezhetők kiemelkedő órai aktivitással a gyakorlaton (gyakoraltonként 1, max. 6 pont).