Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil kommunikációs hálózatok

  A tantárgy angol neve: Mobile Communication Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, BSc képzés

  Infokommunikáció szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAC00 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Fazekas Péter tudományos munkatárs HIT

   Az előadó eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít VIHIAB01 Kommunikációs hálózatok 1 és VITMAB01 Kommunikációs hálózatok 2
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMINinfokommHIT", _) VAGY
  Szakirany("AMINinfokommTMIT", _) VAGY
  Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _) VAGY
  Szakirany("VIABI-INFC", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA317" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIA317", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy gyakorlati megközelítésben a hallgatók számára bemutassa a napjainkban legelterjedtedtebb mobil- és vezetéknélküli  hálózatok és rendszerek működését, valamint az üzemeltetésükhöz, tervezésükhöz szükséges alapvető ismereteket. A tárgy célja továbbá a konkrét mobil hálózati példákon keresztül alapvető rádiós és vezetéknélküli kommmunikációs megoldások és ezek lehetőségeinek, használati módjainak bemutatása.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. előadás: Bevezetés, mobil hálózati alapismeretek:
  •    motivációk, információk a szakirányról, a szakirány logikai felépítése, a tárgyak közti összefüggés
  •    a szakma elhelyezése a palettán: országos, EU, (-> világ) adatok a szakmára vonatkozóan: cégek száma, alkalmazott mérnökök száma, árbevétel, részesedés a GDP-ből, stb., a közeljövőre vonatkozó kilátások
  •    a tárgy féléves tematikájának áttekintése, a tantárgy logikai keretének elmagyarázása, a kapcsolódó laborok indoklása, rövid bevezetése
  mobil hálózatok általános felépítése, frekvenciaújrafelhasználás elve, cellás elv2. előadás: Mobilitásmenedzsment és csatorna alapismeretek
  •    hálózatok tipikus felépítése, logikai és fizikai architektúra közti különbség szemléltetése valós hálózati példán
  •    felhasználói mobilitásból eredő problémák és vázlatos megoldások: handover, mobilitás menedzsment
  o    helyzetfrissítés, helyzet követés és helyzet predikció alapvető módszerei, alkalmazásuk a valós hálózatokban
  o    hívásátadási eljárások fajtái, használatuk, tulajdonságaik
  •    szükséges legalapvetőbb ismertetés szintjén: sávszéleség, vivőfrekvencia jelentése, zaj/interferencia jelentése, hatása; Shannon kapacitás; csillapítás, fading; moduláció; hibavédő kódolás; erősítés
  3. előadás: 3G rendszerek
  •    3G rádiós interfész alapvető ismertetése:
  o    elérhető átviteli sebességek/csatornák, csomag/vonalkapcsolt megoldások
  o    overheadek, gyakorlatban várható sebességek
  o    UMTS -> HSPA -> HSPA+ továbbfejlesztések ilyen szintű ismertetése
  •    3G hálózat felépítése és a berendezések szerepe, működése
  o    új elem a rádiós hozzáférési hálózatban (UTRAN): RNC
  o    felépítése, funkciói

  4. előadás: 3G rendszerek 2.

  •    HSPA fejlesztések hatása a 3G hálózati architektúrára
  •    UTRAN hálózat topológiai, konfigurációs lehetőségek és megoldások
  •    UMTS hálózati protokollok
  o    protokoll architektúra fejlődése, a rétegek feladatai
  o    jelenleg elterjedt megoldások
  •    UMTS QoS osztályok, ezek praktikus megvalósítása
  o    QoS támogatás HSPA-ban
  o    QoS megvalósítása: ütemezés, erőforrás kezelés a hálózatban
  5. előadás LTE rendszerek
  •    LTE rádiós interfész alapvető ismertetése
  o    OFDM alapvető szinten
  o    elérhető átviteli sebességek/csatornák megoldások
  o    overheadek, gyakorlatban várható sebességek
  o    LTE -> LTE Advanced továbbfejlesztések ilyen szintű ismertetése
  •    LTE hálózat felépítése és a berendezések szerepe, működése
  o    új elemek a maghálózatban
  o    felépítésük, funkciói, hardver/szoftver architektúrájuk
  •    konkrét megvalósítási módozatok, példa hálózati felépítés az LTE megvalósításához (a szabványban adott logikai architektúrán túl)
  o    a fenti 3G példára alapozva, mint evolúció/továbbfejlesztés, rámutatni a motivációkra
  6. előadás: LTE rendszerek működése
  •    LTE protokoll architektúra
  o    LTE stack
  o    az S1 alapvető jellemzése
  o    az X2 interfész alapvető jellemzése
  o    a maghálózati interfészek alapvető jellemzése
  o    gyakorlati megvalósítások
  •    újdonságok az LTE-Advanced szabványverziókban (2010 utáni) a rendszer működéséről
  7. előadás Hálózat felügyelet, hálózat menedzsment csomagkapcsolt mobil hálózatban
  •    hálózatmenedzsment alapfogalmak és értelmezésük
  •    UMTS->HSPA->LTE fejlődés hatása a hálózatfelügyeleti rendszerekre
  •    tipikus mobil hálózati adatforgalmi jellemzők
  •    általános csomagkapcsolt hálózati KPIk jelentése, értékelése, értelmezése
  •    speciális, az adott rendszerre jellemző KPIk és jelentésükMérés, tesztelés a mobil hálózatokhoz
  8. előadás_ 802.11 WiFi hálózatok
  •    802.11b,g,a,n,ac fizikai rétegek áttekintése elérhető bitsebesség és teljesítmény szempontjából
  •    802.11e QoS képes közeghozzáférési protokoll működése

  9. előadás: 802.11 hálózati megoldások
  •    802.11 hálózat és protokoll rétegek
  •    802.11 mesh hálózati működés, 802.11 mint backbone
  •    WiFi wireless distribution system használata és lehetőségei
  10. előadás:  Bluetooth és Bluetooth Low Energy hálózatok
  o    hálózatszervezés, fő Bluetooth hálózatszervezési folyamatok
  o    Bluetooth fejlesztői eszközök, rendelkezésre álló támogatások
  o    Bluetooth verziók által nyújtott teljesítmény
  11. előadás: Ad-hoc hálózatok, csoportosítás, használati lehetőségek
  o    közeghozzáférés és útvonalválasztás ad-hoc hálózatokban
  o    esettanulmány: ad-hoc hálózatok létrehozás WiFivel
  •   
  12-13. előadás: Speciális célú hálózati megoldások különleges környezetben
  •    ipari hálózatok, (jármű) fedélzeti hálózatok
  •    különbségek egy “felhasználói” hálózathoz képest
  o    hálózati szempontból, illetve vezetéknélküli szempontból
  •    ipari Internet hálózatok létrehozása és fejlesztések
  14. előadás: A mobil/vezetéknélküli hálózatok jövője
  •    5G hálózatok, a szabványosítás jelenlegi állapota, Release 15
  o    a rendszerarchitektúra változása a szabványosítás alapján
  o    forgalom növekedés, “kapacitás-kocka”: a kiszolgálás lehetséges módjai
  o     attocellás hálózatok, magasabb sávokban: 60 GHz, 120 GHz;
  o    masszív MIMO rendszerek; koordinált multipont átvitel; lehetőségek korlátai, hálózati szempontok
  •    hálózati berendezések megvalósítása általános célú hardver platformokon, cloud mobil maghálózat, hálózatvirtualizáció
  •    látható fényt használó rendszerek: LiFi
  •    kvantum-kommunikáció: lehetőségek és kurrens fejlesztések

  1. gyakorlat: Mobilitás-menedzsment és rádiós erőforrás-kezelési folyamatok leírása valós hálózati példákkal: paging, location update és handover.

  2. gyakorlat: Konkrét megvalósítási módok, példa hálózati felépítés a 3G megvalósításához (a szabványban adott logikai architektúrán túl); a hálózati architektúra változása a 3G evolúcióban, néhány gyártói megoldás ismertetése. Tipikus folyamatok a 3G rendszerben.

  3. gyakorlat: Működés, tipikus folyamatok az LTE rendszerben: handover folyamat, mobilitás menedzsment eljárások működése, session menedzsment. Példa számítások LTE teljesítőképességre.

  4. gyakorlat: Mért minőség jellemzők a mobil hálózatokban valós példákon. Teljesítményők számolása és származtatása a mért jellemzőkből.

  5. gyakorlat: NFC és RFID rövid áttekintés, alkalmazási és működési példák.

  6. gyakorlat: Bluetooth LE fejlesztési példa.

  7. gyakorlat: Edge computing és NFV allokációs mintapéldák, nyereség számítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és közös gyakorlat
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1db zárthelyi sikeres megírása (min. 40%)
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: van

  11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
  A sikertelen pótzárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés előadásra10
  Félévközi készülés gyakorlatra
  12
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
   Dr. Fazekas Péter tudományos munkatárs HIT
  IMSc tematika és módszer A tananyag mélyebb válogatott szakirodalmat és elsajátításához konzultációkat, ajánlunk. A szakterület irány mélyebben érdeklődőknek további ajánlott irodalmak állnak rendelkezésre, igény szerinti konzultáció mellett.
  IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 20 (felkínált összes lehetőség: 26 pont)
  Önkéntes többletfeladatok a megoldásával nagyzárthelyin 2*4, a vizsgán 2*6 IMSC pont szerezhető a számonkérés jeles szintű teljesítése esetén.
  IMSc pontok szerezhetők kiemelkedő órai aktivitással a gyakorlaton (gyakoraltonként 1, max. 6 pont).