Elektronika 1

A tantárgy angol neve: Electronics 1

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIAB02 3 2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
4. A tantárgy előadója

 

Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Gaál József
 tiszteletbeli egyetemi docensHálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Pap László
 professor emeritus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

 Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, fizika,  jelek és rendszerek.

 

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((TárgyEredmény( "BMEVIHVA109" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHVAA00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIHVAA03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
EgyenCsoportTagja("VILL régi tanterv"))

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA205", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIA205", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHIAB03", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-A7H") VAGY Training.Code=("5NAA7")) )


VAGY EgyenCsoportTagja("VILL_2018_19_2-től")


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése Tranzisztorok és belőlük felépülő összetettebb elektronikai modulok (pl. műveleti erősítők) kapcsolástechnikájának megértéséhez szükséges
•    fogalmak, modellek elsajátítása,
•    számítási módszerek begyakorlása,
•    alkalmazási példák megismerése.
A tárgy szervesen épít az előzményként és párhuzamosan is futó két féléves Jelek és rendszerek tárgy mondanivalójára és tematikájában figyelembe veszi a későbbi szakmai tárgyak témaköreit.

8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgyat átlagosan heti 3 órában adjuk elő. Az alábbi ütemezés 2 órás blokkokat tartalmaz, ez 14 hétre váltakozva heti 1 vagy két dupla órát (2 vagy 4 óra) jelent.
 
1.    Bevezető. Alapfogalmak: koncentrált paraméterű Kirchoff hálózatok, lineáris áramköri modellek és számítási módszereik: kétpólus modellek, Norton, Thevenin helyettesítő képek, kétkapu modellek és paraméterek
2.    Dióda, bipoláris tranzisztor, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások
3.    FET, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások
4.    Tranzisztoros kapcsolások nagyjelű jellemzői: munkapont, kivezérlés
5.    Tranzisztoros kapcsolások teljesítmény jellemzői
6.    Aszimmetrikus erősítők, erősítő láncok frekvencia független vizsgálata.
7.    Erősítők kis frekvenciás vizsgálata.
8.    Erősítők nagy frekvenciás vizsgálata.
9.    Több fokozatú erősítők, analóg integrált áramkörök alapelemei
10.    Differenciál erősítő nagyjelű és kisjelű jellemzői
11.    Műveleti erősítők felépítése, paraméterei, egyenáramú erősítők és nullpont hibák
12.    Visszacsatolt műveleti erősítők
13.    Negatív visszacsatolás, lineáris erősítők stabilitása (Hurwitz, Nyquist, Bode), műveleti erősítők kompenzálása
14.    Komparátorok, bistabil, monostabil, astabil multivibrátorok, elektronikus kapcsolók és alkalmazásaik.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elméleti anyagát hetente 2 órás előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát folyamatosan illusztráljuk az elmélethez kapcsolódó, az elektronikai alkalmazásokra jellemző feladatok bemutatásával, példamegoldással.
Példamegoldó tantermi gyakorlatokat heti 2 órában tartunk.
A tárgy sikeres teljesítése folyamatos tanulást igényel.
Az ismeretek egymásra épülés miatt az előadásanyag hatékony követéséhez szükséges az előző előadásanyag átismétlése (alkalmanként ~0.5 óra).
A feladatok megoldásnak hatékony begyakorlásához szükséges a gyakorlatra felkészülés (alkalmanként ~0.5 - 1 óra).

10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 1 nagyzárthelyi
A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
A sikertelen nagyzárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

 Igény szerint az előadóval előzetesen egyeztetett időpontban.

A vizsgákat megelőzően konzultációt biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített elektronikus jegyzet és mintapéldák segítik:
www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés előadásra7
Félévközi készülés gyakorlatra
14
Felkészülés zárthelyire33
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:
Beosztás:
Tanszék, Int.:
Dr. Gaál József
 tiszteletbeli egyetemi docensHálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Dr. Pap László
 professor emeritus
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
IMSc tematika és módszer Emelt szintű gyakorlatok, amelyek során a gyorsabb haladás több,
összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását teszi lehetővé.

IMSc pontot szerezni a NZH-n megoldott többletfeladattal
és a vizsgán megoldott többletfeladattal lehet.
IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 25

A zárthelyin a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további két feladat megoldásával maximálisan 10 IMSc pont szerezhető.

Az írásbeli vizsgán a normál feladatokon túlmenő, további két feladat megoldásával maximálisan 15 IMSc pont szerezhető.

IMSc pontot az szerezhet a zárthelyin, illetve a vizsgán, aki az ott kitűzött normál feladatok megoldásával az adott számonkérésen a jeles szintet elérte.

Az IMSc pontok megszerzésének lehetősége a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.