Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika 1

  A tantárgy angol neve: Electronics 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIAB02 3 2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telek Miklós,
  4. A tantárgy előadója

   

  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Gaál József
   tiszteletbeli egyetemi docensHálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Pap László
   professor emeritus
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   Az előadók eléréséhez szükséges adatok a tanszék honlapján megtalálhatók:

  https://www.hit.bme.hu/portal/args/munkatarsak/oktatok_kutatok

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, fizika,  jelek és rendszerek.

   

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((TárgyEredmény( "BMEVIHVA109" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVAA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHVAA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  EgyenCsoportTagja("VILL régi tanterv"))

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIA205", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIA205", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHIAB03", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-A7H") VAGY Training.Code=("5NAA7")) )


  VAGY EgyenCsoportTagja("VILL_2018_19_2-től")


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése Tranzisztorok és belőlük felépülő összetettebb elektronikai modulok (pl. műveleti erősítők) kapcsolástechnikájának megértéséhez szükséges
  •    fogalmak, modellek elsajátítása,
  •    számítási módszerek begyakorlása,
  •    alkalmazási példák megismerése.
  A tárgy szervesen épít az előzményként és párhuzamosan is futó két féléves Jelek és rendszerek tárgy mondanivalójára és tematikájában figyelembe veszi a későbbi szakmai tárgyak témaköreit.

  8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgyat átlagosan heti 3 órában adjuk elő. Az alábbi ütemezés 2 órás blokkokat tartalmaz, ez 14 hétre váltakozva heti 1 vagy két dupla órát (2 vagy 4 óra) jelent.
   
  1.    Bevezető. Alapfogalmak: koncentrált paraméterű Kirchoff hálózatok, lineáris áramköri modellek és számítási módszereik: kétpólus modellek, Norton, Thevenin helyettesítő képek, kétkapu modellek és paraméterek
  2.    Dióda, bipoláris tranzisztor, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások
  3.    FET, karakterisztikák, modellek, helyettesítő képek, alapkapcsolások
  4.    Tranzisztoros kapcsolások nagyjelű jellemzői: munkapont, kivezérlés
  5.    Tranzisztoros kapcsolások teljesítmény jellemzői
  6.    Aszimmetrikus erősítők, erősítő láncok frekvencia független vizsgálata.
  7.    Erősítők kis frekvenciás vizsgálata.
  8.    Erősítők nagy frekvenciás vizsgálata.
  9.    Több fokozatú erősítők, analóg integrált áramkörök alapelemei
  10.    Differenciál erősítő nagyjelű és kisjelű jellemzői
  11.    Műveleti erősítők felépítése, paraméterei, egyenáramú erősítők és nullpont hibák
  12.    Visszacsatolt műveleti erősítők
  13.    Negatív visszacsatolás, lineáris erősítők stabilitása (Hurwitz, Nyquist, Bode), műveleti erősítők kompenzálása
  14.    Komparátorok, bistabil, monostabil, astabil multivibrátorok, elektronikus kapcsolók és alkalmazásaik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy elméleti anyagát hetente 2 órás előadásokon ismertetjük. Az előadások anyagát folyamatosan illusztráljuk az elmélethez kapcsolódó, az elektronikai alkalmazásokra jellemző feladatok bemutatásával, példamegoldással.
  Példamegoldó tantermi gyakorlatokat heti 2 órában tartunk.
  A tárgy sikeres teljesítése folyamatos tanulást igényel.
  Az ismeretek egymásra épülés miatt az előadásanyag hatékony követéséhez szükséges az előző előadásanyag átismétlése (alkalmanként ~0.5 óra).
  A feladatok megoldásnak hatékony begyakorlásához szükséges a gyakorlatra felkészülés (alkalmanként ~0.5 - 1 óra).

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: 1 nagyzárthelyi
  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek A félév során  lehetőséget adunk a nagyzárthelyi pótlására.
  A sikertelen nagyzárthelyi a pótlási időszakban ismételten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

   Igény szerint az előadóval előzetesen egyeztetett időpontban.

  A vizsgákat megelőzően konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A felkészülést az erre a célra elkészített elektronikus jegyzet és mintapéldák segítik:
  www.hit.bme.hu/~gaal/elektronika

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés előadásra7
  Félévközi készülés gyakorlatra
  14
  Felkészülés zárthelyire33
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:
  Beosztás:
  Tanszék, Int.:
  Dr. Gaál József
   tiszteletbeli egyetemi docensHálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Pap László
   professor emeritus
  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  IMSc tematika és módszer Emelt szintű gyakorlatok, amelyek során a gyorsabb haladás több,
  összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását teszi lehetővé.

  IMSc pontot szerezni a NZH-n megoldott többletfeladattal
  és a vizsgán megoldott többletfeladattal lehet.
  IMSc pontozás Szerezhető IMSc pont összesen: 25

  A zárthelyin a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további két feladat megoldásával maximálisan 10 IMSc pont szerezhető.

  Az írásbeli vizsgán a normál feladatokon túlmenő, további két feladat megoldásával maximálisan 15 IMSc pont szerezhető.

  IMSc pontot az szerezhet a zárthelyin, illetve a vizsgán, aki az ott kitűzött normál feladatok megoldásával az adott számonkérésen a jeles szintet elérte.

  Az IMSc pontok megszerzésének lehetősége a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.