Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiatechnológiák laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Media Technologies Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus Szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA431 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  BME-HT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiatech", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kódolási/dekódolási és modulációs műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • AM modulációs módok vizsgálata
  • Digitális modulációs módok vizsgálata
  • Képkódolási eljárások elveinek vizsgálata
  • MPEG videó kódolás/dekódolás vizsgálata
  • Audió-bitsebesség csökkentés vizsgálata
  • MPX sztereo jel kódolása/dekódolása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az oktatás és a labor a Híradástechnikai Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 6 db 4 órás mérést hajtanak végre. A mérőcsoport-beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

  A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

  A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

  Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban, a TVSz szerint.
  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra48
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  BME-HT

  Dr. Lois László

  Egyetemi adjunktus

  BME-HT