Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil infokommunikácó laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Mobile Infocommunication Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Alapképzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA426 7 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Jeney Gábor,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImob", _)


  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAD01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIAD02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAD02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A mobil infokommunikációs rendszerekkel kapcsolatos gyakorlati műszaki problémák és megoldásaik bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Mobil szoftverek
  • Mobilitás menedzsment
  • IMS vizsgálata
  • RFID
  • Mobil rendszerek biztonsági problémái
  • Mobil transzport protokollok
  • Ellenőrző mérés
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Valamennyi mérésen eredményes részvétel.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján.


  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT