Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA327 6 0/0/4/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatás tantárgyai.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AVImédia", _)
VAGY Training.code=("5NAA7")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

Lehetőséget biztosítani a hallgatók számára, hogy a médiakommunikáció rendszerek terén kutatási és fejlesztési feladatok megvalósításában vegyenek részt, valamint, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, és valós mérnöki feladatokat oldjanak meg. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, melynek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

8. A tantárgy részletes tematikája

Korszerű médiakommunikációs rendszerekhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok megoldása, részvétel projektekben.

Az önállólaboratórium során a hallgatók a Híradástechnika Tanszéken számos területen mélyíthetik el elméleti és gyakorlati tudásukat, mint például:

  • Médiatartalom előállítása, kódolása, továbbítása
  • Médiabeviteli és médiamegjelenítő eszközök
  • Stúdiótechnikai alapok, stúdiók rendszertechnikai felépítései és munkafolyamatai
  • DVB-C/T/S/H
  • DAB, DRM.

Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza.

A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli, aki a hallgatóval közösen a félév elején megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

· a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése.

· a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése

· a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése

b. A vizsgaidőszakban:

c. Elővizsga:

12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra36
Félév végi írásos beszámoló12
Félév végi szóbeli beszámoló12
Mérési beszámolók elkészítése34
Vizsgafelkészülés0
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

BME HIT

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT