Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Médiakommunikációs technológiák és rendszerek ágazat
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA327 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szabó Csaba Attila,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatás tantárgyai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVImédia", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Lehetőséget biztosítani a hallgatók számára, hogy a médiakommunikáció rendszerek terén kutatási és fejlesztési feladatok megvalósításában vegyenek részt, valamint, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek, és valós mérnöki feladatokat oldjanak meg. A tárgy keretén belül a hallgatók egy vagy több komplex, mérnöki feladatot oldanak meg, melynek során a mérnöki munka minden lényeges fázisával megismerkednek (irodalmazás, rendszertervezés, részletes tervek készítése, kísérletek végzése és kiértékelése, a végleges megoldás elkészítése, tesztelése és dokumentálása), a részfeladatokat a lehető legnagyobb mértékben önállóan végzik el.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Korszerű médiakommunikációs rendszerekhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok megoldása, részvétel projektekben.

  Az önállólaboratórium során a hallgatók a Híradástechnika Tanszéken számos területen mélyíthetik el elméleti és gyakorlati tudásukat, mint például:

  • Médiatartalom előállítása, kódolása, továbbítása
  • Médiabeviteli és médiamegjelenítő eszközök
  • Stúdiótechnikai alapok, stúdiók rendszertechnikai felépítései és munkafolyamatai
  • DVB-C/T/S/H
  • DAB, DRM.

  Az önállólabor tevékenységet a konzultáló oktató ütemezi és osztályozza.

  A félév végén kötelező jelleggel szóban és írásban beszámolnak a munkájukról és az elért eredményekről.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Minden hallgató munkáját egy konzulens segíti és felügyeli, aki a hallgatóval közösen a félév elején megfogalmazza a végrehajtandó feladatokat. A hallgató kötelessége, hogy a feladattervnek megfelelően elvégezze az abban szereplő feladatokat.

  A hallgatók a félév utolsó hetében önállóan kis előadás keretében (max. 15 perc) ismertetik az önálló munka során elvégzett feladatokat és az elért eredményeket.

  Ugyancsak a félév utolsó hetében a hallgatóknak be kell adni az önálló munka írásbeli összefoglalását minimum 5 oldal terjedelemben.

  Ha a hallgató nem a tanszéken dolgozik, akkor a konzulenssel egyeztetett gyakorisággal beszámol a munka előrehaladásáról.

  A konzulens feladata, hogy azokról a munka végzéséhez szükséges feltételekről gondoskodjon, amelyek az önállólaboratóriumban nincsenek meg: konzultációt szervezzen tanszéki- vagy külső szakértővel, speciális szolgáltatásokat, alkatrészeket biztosítson.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév elismeréséhez szükséges az önállólabort konzultáló oktató aláírása, amely megszerzésének követelményeit, a kitűzött feladatnak megfelelően az oktató határozza meg. Az aláírás megszerzésének alapfeltétele a kitűzött munka legalább elégséges szintű elvégzése, a szóbeli beszámoló megtartása és az írásbeli beszámoló elkészítése a szorgalmi időszak végéig.

  A félévvégi osztályzat három összetevőt tartalmaz:

  · a ténylegesen elvégzett önálló munka értékelése.

  · a félévvégi szóbeli beszámoló értékelése

  · a félévvégi írásbeli beszámoló értékelése

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra36
  Félév végi írásos beszámoló12
  Félév végi szóbeli beszámoló12
  Mérési beszámolók elkészítése34
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT