Médiakommunikáció

A tantárgy angol neve: Media Communications

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA325 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

BME HIT

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVImédia", _) VAGY
Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AVInagyfr", _)
VAGY Training.code=("5NAA7") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt álló szélessávú médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról, annak érdekében, hogy e rendszerekben az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Médiaformátumok főbb jellemzői
 • SDTV, EDTV, HDTV
 • Hagyományos videótartalom-kódolási technikák (NTSC, PAL)
 • Teletext kódolás elve, rendszertechnikája
 • Analóg audió- és videótartalom-továbbító hálózatok rendszertechnikai felépítése
 • Audió- és videó-forráskódolási eljárások (MPEG-x, stb.)
 • Digitális adatfolyam továbbítási/csomagolási formátumok (PS, TS, IP)
 • Hang-, kép- és mozgókép-beviteli eszközök, többcsatornás hangrendszerek
 • Televíziós kijelzők felépítése
 • Digitális stúdiótechnikai alapok
 • Bitsebesség-csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek:
  • DVB: Digital Video Broadcasting,
  • DAB: Digital Audio Broadcasting,
  • DRM: Digital Radio Mundial.
 • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes elemek követelményrendszere
 • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája
 • A megvalósítható szolgáltatások
 • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat heti egy tanórában

10. Követelmények

a) A szorgalmi időszakban:

- 1 NZH megírása

Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH

b) A vizsgaidőszakban:

- Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel

szerezhető meg.

A vizsga írásbeli.

c) Elővizsga:

- - Feltétele: legalább közepes NZH

11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint.

A vizsga időszakban minden vizsga előtti napon

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyagát a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.musorlab.hit.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés44
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

Egyetemi adjunktus

Híradástechnikai Tanszék

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT