Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiakommunikáció

  A tantárgy angol neve: Media Communications

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA325 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVImédia", _) VAGY
  Szakirany("AVIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AVInagyfr", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy átfogó képet nyújt a már bevezetett, illetve bevezetés előtt álló szélessávú médiakommunikációs rendszerek rendszertechnikai felépítéséről, a kódolási és modulációs technikákról, a vevőkről és a megvalósítható szolgáltatásokról, annak érdekében, hogy e rendszerekben az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Médiaformátumok főbb jellemzői
  • SDTV, EDTV, HDTV
  • Hagyományos videótartalom-kódolási technikák (NTSC, PAL)
  • Teletext kódolás elve, rendszertechnikája
  • Analóg audió- és videótartalom-továbbító hálózatok rendszertechnikai felépítése
  • Audió- és videó-forráskódolási eljárások (MPEG-x, stb.)
  • Digitális adatfolyam továbbítási/csomagolási formátumok (PS, TS, IP)
  • Hang-, kép- és mozgókép-beviteli eszközök, többcsatornás hangrendszerek
  • Televíziós kijelzők felépítése
  • Digitális stúdiótechnikai alapok
  • Bitsebesség-csökkentési eljárásokat alkalmazó földfelszíni, műholdas és kábeles szélessávú médiatovábbító rendszerek:
   • DVB: Digital Video Broadcasting,
   • DAB: Digital Audio Broadcasting,
   • DRM: Digital Radio Mundial.
  • A továbbító hálózat rendszertechnikája, az egyes elemek követelményrendszere
  • A digitális vevő követelményrendszere, a vevő rendszertechnikája
  • A megvalósítható szolgáltatások
  • Az interaktív és mobil szolgáltatásokat lehetővé tevő rendszertechnikai megoldások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás heti 3 tanórában és gyakorlat heti egy tanórában

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban:

  - 1 NZH megírása

  Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH

  Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH

  b) A vizsgaidőszakban:

  - Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz 13§ (5) szerint, ismételt vizsga jelleggel

  szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli.

  c) Elővizsga:

  - - Feltétele: legalább közepes NZH

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint.

  A vizsga időszakban minden vizsga előtti napon

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyagát a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.musorlab.hit.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  Egyetemi adjunktus

  Híradástechnikai Tanszék

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT