Médiatechnológiák laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: Media Technologies Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Médiainformatika és -biztonsága szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA323 6 0/0/2/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

Egyetemi adjunktus

BME-HT

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMImédiatech", _)

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMAC04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a szakirány tárgyaiban tanított elméleti ismeretek alátámasztása és kiegészítése gyakorlati ismeretekkel. Ennek keretében a médiakommunikációs rendszerekkel kapcsolatos kódolási/dekódolási és modulációs műszaki problémákat és azok megoldási lehetőségeit vizsgálják.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • AM modulációs módok vizsgálata
  • Digitális modulációs módok vizsgálata
  • Képkódolási eljárások elveinek vizsgálata
  • MPEG videó kódolás/dekódolás vizsgálata
  • Audió-bitsebesség csökkentés vizsgálata
  • MPX sztereo jel kódolása/dekódolása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az oktatás és a labor a Híradástechnikai Tanszékeken történik. A félév során a hallgatók 2-3 fős mérőcsoportokban 6 db 4 órás mérést hajtanak végre. A mérőcsoport-beosztás és a mérési időpontok a tanszéki hirdetőtáblán, illetve a tanszéki szerveren megtalálhatók a félévkezdést követő második héten.

A mérésekre készülni kell, a 13. pontban megadott helyen található segédletekből. A felkészülést a mérés kezdetén a segédletekben található kérdések alapján ellenőrizzük. Amennyiben az nem megfelelő, a hallgatót pótmérésre utasítjuk.

A mérés elvégzését a mérésvezető aláírásával igazolja. A mérésekről annak elvégzése utáni héten mérési jegyzőkönyvet kell beadni.

Az osztályzás a laborokon végzett munka és a mérési jegyzőkönyvek alapján történik.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév elismeréséhez a méréseknek a mérésvezetők aláírásával igazolt - a szorgalmi időszakban történő - elvégzése és mérésenként legalább elégséges jegy szükséges. A félév végi jegyet az egyes mérésekre kapott osztályzatok kerekített átlaga adja.

11. Pótlási lehetőségek

Pótmérés a szorgalmi időszakban történhet előzetesen egyeztetett időpontban, a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

Szorgalmi időszakban igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra48
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása18
Vizsgafelkészülés0
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

Egyetemi adjunktus

BME-HT

Dr. Lois László

Egyetemi adjunktus

BME-HT