Adatbiztonság és tartalom alapú információkezelés

A tantárgy angol neve: Data Security and Context Based Information Processing

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnöki informatikus szak

Médiainformatika és -biztonság szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA322 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Levendovszky jános

egyetemi tanár

HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, kódolástechnika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Szakirany("AMImédiatech", _)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy a médiainformációk adatbiztonságával és a tartalomalapú információkezelés algoritmusaival foglalkozik. A tananyag alapján a hallgatók készséget szereznek a megfelelő adatbiztonsági protokollok kiválasztásában és alkalmazásban, valamint a tartalomalapú információfeldolgozó algoritmusok használatában.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az adatbiztonsági rendszerek általános felépítése (CIA háromszög),

Hozzáférési kontrollok,

A kriptográfiai algoritmusok rövid összefoglalása (RSA, Hash függvények…stb.),

tradicionális titkosítok analízise,

nyilvános kulcsú titkosítás,

protokollok (ECB, CBS, OFB, STR, digitális aláírás),

szabványok,

jogi szabályozás

Tartalom alapú címezhetőség,

asszociatív leképezések,

dinamikus asszociatív memóriák és stabilitásuk,

a Hopfield háló

kapacitásanalízis,

statikus dinamikus kapacitás,

statisztikus analízis (main field megközlítés)

Kohonen hálók

információ csoportosítására szolgáló algoritmusok,

adatbányászat

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat

b. A vizsgaidőszakban: vizsga

c. Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

12. Konzultációs lehetőségek

Rendszeres konzultációs lehetőségek

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Buttyán, Vajda: Adatbiztonság,

S. Haykin: Neural networks a comprehensive foundation, MacMillan, 2004

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Levendovszky János

egyetemi tanár

HIT