Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbiztonság és tartalom alapú információkezelés

  A tantárgy angol neve: Data Security and Context Based Information Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnöki informatikus szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA322 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky jános

  egyetemi tanár

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, kódolástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImédiatech", _)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a médiainformációk adatbiztonságával és a tartalomalapú információkezelés algoritmusaival foglalkozik. A tananyag alapján a hallgatók készséget szereznek a megfelelő adatbiztonsági protokollok kiválasztásában és alkalmazásban, valamint a tartalomalapú információfeldolgozó algoritmusok használatában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az adatbiztonsági rendszerek általános felépítése (CIA háromszög),

  Hozzáférési kontrollok,

  A kriptográfiai algoritmusok rövid összefoglalása (RSA, Hash függvények…stb.),

  tradicionális titkosítok analízise,

  nyilvános kulcsú titkosítás,

  protokollok (ECB, CBS, OFB, STR, digitális aláírás),

  szabványok,

  jogi szabályozás

  Tartalom alapú címezhetőség,

  asszociatív leképezések,

  dinamikus asszociatív memóriák és stabilitásuk,

  a Hopfield háló

  kapacitásanalízis,

  statikus dinamikus kapacitás,

  statisztikus analízis (main field megközlítés)

  Kohonen hálók

  információ csoportosítására szolgáló algoritmusok,

  adatbányászat

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  11. Pótlási lehetőségek

  TVSZ szerint, kijelölt időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Rendszeres konzultációs lehetőségek

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Buttyán, Vajda: Adatbiztonság,

  S. Haykin: Neural networks a comprehensive foundation, MacMillan, 2004

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi tanár

  HIT