Médiatechnológiák

A tantárgy angol neve: Media Technologies

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Médiainformatika és -biztonság szakirány

Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA321 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

BME HIT

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
Szakirany("AMImédiatech", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a médiatartalom előállítását, kódolását, továbbítását és megjelenítését lehetővé tevő technológiákról annak érdekében, hogy e rendszerekben az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Médiatartalom-formátumok.
  • Hagyományos videótartalom-kódolási technikák, audió- és videó-forráskódolási eljárások (MPEGx) és tulajdonságaik, digitális adatfolyam-továbbítási/csomagolási formátumok (PS, TS, IP)
  • Médiabeviteli és médiamegjelenítő eszközök: hang-, kép- és mozgókép-beviteli eszközök, többcsatornás hangrendszerek, SDTV, EDTV, HDTV, televíziós kijelzők elvi felépítése és azok tulajdonságai, vevőkészülékek és a velük szemben támasztott követelmények
  • Digitális stúdiótechnikai alapok: jel- és interfész-szabványok, alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások, jellegzetes stúdiók rendszertechnikai felépítései és munkafolyamatai
  • Médiatovábbítás modulációs eljárásai: FM sztereó műsorszórás, AM műsorszórás, AM-VSB, analóg kábeltelevízió, DVB-C/T/S/H, DAB, DRM
  • Médiatovábbító hálózatok rendszertechnikája: műsorszétosztó hálózatok, műsorszóró adók rendszertechnikája, kábeltelevíziós rendszerek felépítése, multimédia továbbítása más célú digitális adattovábbító hálózatok (számítógépes hálózatok /IP/, mobiltelefonos hálózatok) felett
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás heti 3 tanórában, gyakorlat heti 1 tanórában

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- 1 db nagy zárthelyi (NZH) megírása

- Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

- Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

b. A vizsgaidőszakban:

Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz szerint ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

A vizsga írásbeli.

c. Elővizsga:

Feltétele: legalább közepes NZH.

11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyi a TVSz szerint.

12. Konzultációs lehetőségek

A szorgalmi időszakban igény szerint. A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyagát a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.musorlab.hit.bme.hu

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés44
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kovács Imre

egyetemi adjunktus

BME HIT

Dr. Lois László

egyetemi adjunktus

BME HIT