Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiatechnológiák

  A tantárgy angol neve: Media Technologies

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Médiainformatika és -biztonság szakirány

  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA321 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A törzsoktatásban tanított tantárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMImédiainf", _) VAGY
  Szakirany("AMImédiatech", _) )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy keretében a hallgatók időtálló áttekintő ismereteket kapnak a médiatartalom előállítását, kódolását, továbbítását és megjelenítését lehetővé tevő technológiákról annak érdekében, hogy e rendszerekben az egyes megoldásokat szakszerűen pozícionálni tudják, és tisztában legyenek azok alkalmazási lehetőségeivel és korlátaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Médiatartalom-formátumok.
  • Hagyományos videótartalom-kódolási technikák, audió- és videó-forráskódolási eljárások (MPEGx) és tulajdonságaik, digitális adatfolyam-továbbítási/csomagolási formátumok (PS, TS, IP)
  • Médiabeviteli és médiamegjelenítő eszközök: hang-, kép- és mozgókép-beviteli eszközök, többcsatornás hangrendszerek, SDTV, EDTV, HDTV, televíziós kijelzők elvi felépítése és azok tulajdonságai, vevőkészülékek és a velük szemben támasztott követelmények
  • Digitális stúdiótechnikai alapok: jel- és interfész-szabványok, alkalmazott bitsebesség-csökkentési eljárások, jellegzetes stúdiók rendszertechnikai felépítései és munkafolyamatai
  • Médiatovábbítás modulációs eljárásai: FM sztereó műsorszórás, AM műsorszórás, AM-VSB, analóg kábeltelevízió, DVB-C/T/S/H, DAB, DRM
  • Médiatovábbító hálózatok rendszertechnikája: műsorszétosztó hálózatok, műsorszóró adók rendszertechnikája, kábeltelevíziós rendszerek felépítése, multimédia továbbítása más célú digitális adattovábbító hálózatok (számítógépes hálózatok /IP/, mobiltelefonos hálózatok) felett
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás heti 3 tanórában, gyakorlat heti 1 tanórában

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  - 1 db nagy zárthelyi (NZH) megírása

  - Az aláírás megszerzésének feltétele: a legalább elégséges NZH.

  - Elégtelen vagy meg nem írt zárthelyi esetén PZH.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Az aláírás vizsgaidőszakban a TVSz szerint ismételt vizsga jelleggel szerezhető meg.

  A vizsga írásbeli.

  c. Elővizsga:

  Feltétele: legalább közepes NZH.

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyi a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban igény szerint. A vizsgaidőszakban minden vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyagát a következő ftp címen érhetők el anonymous FTP-vel: ftp.musorlab.hit.bme.hu

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kovács Imre

  egyetemi adjunktus

  BME HIT

  Dr. Lois László

  egyetemi adjunktus

  BME HIT