Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, alapképzés

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA320 6 0/0/4/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Imre,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő hálózatok, IP alapú rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AMImob", _)

  VAGY Training.Code=("5NAA8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Lehetőséget biztosítani a hallgatók számára, hogy a korszerű mobil infokommunikációs rendszerek terén kutatási és fejlesztési feladatok megvalósításában vegyenek részt.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Korszerű mobil rendszerekhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési feladatok megoldása, részvétel projektekben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  laboratórium

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Szorgalmi időszak utolsó hetében beszámoló.

  b. A vizsgaidőszakban:

  c. Elővizsga:

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra60
  Felkészülés zárthelyire60
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása60
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen180
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT