Mobil infokommunikációs rendszerek

A tantárgy angol neve: Mobile Infocommunication Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatika szak

Infokommunikációs hálózatok szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA317 6 3/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
4. A tantárgy előadója

Dr. Imre Sándor

Egyetemi docens

BME-HT

Fazekas Péter

tanársegéd

BME-HT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő hálózatok, IP technológia

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
Szakirany("AMImob", _) VAGY
KépzésLétezik("5NAA8") )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja napjaink és a közeljövő korszerű mobil rendszerei működésének és szolgáltatásainak áttekintése annak érdekében, hogy az innfokommunikációs alkalmazásokat fejlesztő szakemberek tisztában legyenek a mobil elemeket is tartalmazó hálózatok átviteli képességeivel és lehetőségeivel.

8. A tantárgy részletes tematikája
  • Rádiós alapok: csatorna jellemzői, moduláció, közeghozzáférés, cellás elv.
  • Mobil rendszerek jellemzői, csoportosítása, evolúciója.
  • 2. generációs cellás rendszerek: GSM, HSCSD, EDGE, GPRS.
  • 3. generációs cellás rendszerek: UMTS, HSxPA, LTE.
  • Személyi és lokális hálózatok (Bluetooth, Zigbee, UWB, 802.11).
  • IP mobilitás: makro, mikro, hierarchikus, HIP.
  • Mobil rendszerek biztonsági kérdései.
  • Szoftver kérdések mobil környezetben
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás+gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 1db. zárthelyi

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: utolsó tanítási hét utolsó óráján

11. Pótlási lehetőségek
  • Pót zárthelyi
12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra20
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés10
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Imre Sándor

Egyetemi docens

BME-HT

Fazekas Péter

tanársegéd

BME-HT