Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mobil infokommunikációs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Mobile Infocommunication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. szeptember 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatika szak

  Infokommunikációs hálózatok szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA317 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Imre Sándor,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő hálózatok, IP technológia

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AMIinfokom", _) VAGY
  Szakirany("AMImob", _) VAGY
  KépzésLétezik("5NAA8") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAC00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIAC00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja napjaink és a közeljövő korszerű mobil rendszerei működésének és szolgáltatásainak áttekintése annak érdekében, hogy az innfokommunikációs alkalmazásokat fejlesztő szakemberek tisztában legyenek a mobil elemeket is tartalmazó hálózatok átviteli képességeivel és lehetőségeivel.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Rádiós alapok: csatorna jellemzői, moduláció, közeghozzáférés, cellás elv.
  • Mobil rendszerek jellemzői, csoportosítása, evolúciója.
  • 2. generációs cellás rendszerek: GSM, HSCSD, EDGE, GPRS.
  • 3. generációs cellás rendszerek: UMTS, HSxPA, LTE.
  • Személyi és lokális hálózatok (Bluetooth, Zigbee, UWB, 802.11).
  • IP mobilitás: makro, mikro, hierarchikus, HIP.
  • Mobil rendszerek biztonsági kérdései.
  • Szoftver kérdések mobil környezetben
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás+gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1db. zárthelyi

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: utolsó tanítási hét utolsó óráján

  11. Pótlási lehetőségek
  • Pót zárthelyi
  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előzetesen kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Imre Sándor

  Egyetemi docens

  BME-HT

  Fazekas Péter

  tanársegéd

  BME-HT