Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítógép-hálózatok

  A tantárgy angol neve: Computer Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. június 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  B.Sc

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA215   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Vilmos,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba Attila

  egyetemi tanár

  HIT

  Dr. Simon Vilmos

  egyetemi adjunktus

  HIT

  Horváth Zoltán

  egyetemi tanársegéd

  HIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Digitális technika, Kódolástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIA210", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( "BMEVIHIAA00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI2221", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08N")
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2508", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHIF507", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAB01", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  VAGY  TárgyEredmény( "BMEVIHIA210" ,  "felvétel" , _ )  >0
  VAGY   TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHI2221", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY  Képzés( ahol a KépzésKód = "5N-08S")
  VAGY  Képzés( ahol a KépzésKód = "5N-08N")
   VAGY  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMM2508", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2
  VAGY  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIHIF507", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.
  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók:
  villamosmérnöki szak   mérnök informatikus szak
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése Az „Számítógép-hálózatok” tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép hálózatok felépítésének és működésének alapvető elveit, architektúráit és protokolljait.
  A tárgy oktatása törekszik arra, hogy a későbbi, távközlési hálózatokkal foglalkozó közös tárgyhoz, valamint a szakiránytárgyakhoz az architektúrák és protokollok, különösen az IP-alapú kommunikáció terén biztos alapokat nyújtson.
  8. A tantárgy részletes tematikája A) Bevezetés
  •    Hálózatok és rendszerek bevezetése példákon
  •    A fizikai szintű kommunikáció alapjai
  B) Elvek és technikák
  •    Többszörös hozzáférés
  •    Áramkörkapcsolás, virtuális áramkörkapcsolás
  •    Hullámhosszkapcsolás
  •    Csomagkapcsolás
  •    Gyors csomagkapcsolás, ATM
  •    Összeköttetés-alapú és összeköttetés-mentes hálózatok
  •    Hívásvezérlés
  •    Címzés
  •    Routing
  •    Hibavédelem
  •    Ütemezés (scheduling)
  •    Forgalomszabályozás
  •    Forgalommenedzselés
  •    Szolgáltatásminőség
  •    Hálózatmenedzselés
  •    Protokollarchitektúrák alapelvei: rétegezés
  C) Architektúrák és protokollok
  •    Protokoll-referencia modellek és -architektúrák
  •    LAN-ok – LAN-ok összekapcsolása
  •    Adatkapcsolati rétegbeli kommunikáció
  •    IPv4, IPv6, Mobile IP (v4, v6), VPN
  •    Transzport: TCP, UDP
  •    Média-átvitel (RTP, RTCP, RTSP etc.)
  •    Szolgáltatásminőséget támogató protokollok: IntServ, DiffServ
  •    Hívásvezérlés távközlő hálózatokban és az NGN-ben
  •    Menedzsmentprotokollok
  •    Alkalmazások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A heti 4 órában átlagosan 3 óra előadás jellegű és 1 óra gyakorlat jellegű anyagrészek kerülnek sorra, mindkét típusú órát az évfolyamnak együtt tartjuk.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban:
  A szorgalmi időszakban a számonkérés formája:
  •    Zárthelyi dolgozat (ZH):
  A félév során egy zárthelyire kerül sor a 9-10. héten. Ennek anyaga a ZH-t megelőző gyakorlatok anyagából kerül ki.
  Az aláírás megszerzésének feltétele az alábbi teljesülése:
  i.    a zárthelyi teljesítése (legalább 50%-osra)

  b. A vizsgaidőszakban:
  A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. (A korábbi félévekből hozott aláírást a TVSz szerint elfogadjuk, ennek ellenére javasoljuk az előadás látogatását,  a ZH megírását, mivel a vizsga az aktuális félévben elhangzottakból lesz.)
  A vizsgák a vizsgaidőszakban a zárthelyihez hasonlóan ellenőrzött körülmények között zajlanak írásban a teljes félév anyagából.
  Az írásbeli vizsga két részből áll: az első részben a teljes tananyagot áttekintő kis kérdésekre kell legalább 60%-ban jól válaszolni; aki ezt sikeresen teljesíti, annak a második részben mélyebb ismereteket ellenőrző kérdésekre kell válaszolnia. A két rész pontszámának összege adja a vizsga összpontszámát.
  A vizsgajegybe csak a vizsga eredménye számít bele.
  Az így képződött eredmény  (P)(százalékban)  alapján a vizsgajegy (VJ) az alábbiak szerint kerül megállapításra:
  P< 50 pont: VJ = elégtelen (1)
  50 <= P < 63 : VJ = elégséges (2)
  63 <= P < 74 : VJ = közepes (3)
  74 <= P < 84 : VJ = jó (4)
  84 <= P : VJ = jeles (5)
  c. Elővizsga: a tárgyban elővizsgát nem tartunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban, valamint a pótlási héten az arra kijelölt időpontokban a zárthelyi dolgozat pótolható (pótZH) (a 10. (i). pontját nem teljesítők számára) vagy javítható a teljes anyagból a TVSz szerint.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a zárthelyi a vizsgaidőszakban a vizsgák előtt egy-egy alkalommal szükség esetén konzultációt biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Lencse Gábor: Számítógép hálózatok, Universitas, Győr, 2008 (ISBN 978-903-9819-15-3)
  James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3)
  Andrew S. Tannenbaum: Számítógéphálózatok, Panem, 2004 (ISBN 978-963-5453-84-1)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés45
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szabó Csaba

  egyetemi tanár

  HIT

  Dr. Dallos György

  tudományos főmunkatárs

  HIT

   Dr. Simon Vilmos egyetemi adjunktus HIT

  dr. Filp András

  egyetemi adjunktus

  HIT

   Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd HIT