Kódolástechnika

A tantárgy angol neve: Coding Technology

Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki Informatika BSc,
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA209   3/1/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Levendovszky János

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

   
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2603", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
VAGY
TargyEredmeny("BMEVIMA3242", "JEGY", _)>= 2 )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAB00", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

ÉS Training.Code=("5N-A8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Analízis 1-2
Bevezetés a számításelméletbe 1-2

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az információk tárolása illetve továbbítása során felmerülő három alapvető kódolási feladat fontosabb algoritmusainak megismertetése. Ezen területek az információ kisebb méretben történő ábrázolásához (tömörítő kódolás), hibázó kommunikációs csatornán történő továbbításához illetve hibázó tárakon történő tárolásához (hibakontroll kódolás) valamint érzékeny információk intelligens támadók elleni védelméhez (biztonsági kódolás) kapcsolódnak

8. A tantárgy részletes tematikája

Tömörítő kódolás: Prefix kód, az átlagos kódszóhossz és az entrópia. Shannon-Fano kód. Bináris Huffmann kód. Lempel-Ziv kódok. Kvantálás. Egyenletes kvantáló. Lloyd-Max kvantáló. Kompanderes kvantáló. Transzformációs kódolás. Prediktív kódolás. Beszéd- és hangtömörítés algoritmusok. Kép- és videotömörítés algoritmusok.

 

Hibakontroll kódolás: Alapfogalmak: hibázás, javítás, detektálás, kódszó, kód, kódtávolság, kódparaméterek. Bináris lineáris kód, generátor mátrix, paritásellenőrző mátrix, szisztematikus kód. Hamming kód. Dekódolás: általános elvek, szindrómadekódolás táblázattal. Ciklikus bináris kód, generátorpolinom, paritásellenőrző polinom. CRC hibadetekciós technika. Nembináris lineáris kódok. Reed-Solomon kód. A CD kódolása. Kódkombinációs, kódmódosítási technikák: szorzatkód, kódátfûzés, kaszkádosítás, paritásbittel bővítés, kódrövidítés.

 

Biztonsági kódolás: Alapfogalmak: érzékeny információ és támadása, rejtjelezés (szimmetrikus, aszimmetrikus), hitelesítés, integritásvédelem, hozzáférésvédelem, letagadásvédelem. Klasszikus rejtjelezők. Ideális rejtjelezés. DES alapelvei, helyettesítés-permutációs rejtjelezők. Nyilvános kulcsú titkosítás. Az RSA algoritmus és alkalmazása. Hash függvények alkalmazása. Biztonsági protokollok konstrukciós alapelvei: partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás és kulcstanusítvány, hozzáférésvédelem. Biztonsági hibák kódolókban és protokollokban. Alkalmazás példák: Kerberos, Internet biztonság: SSL, GSM-biztonság, elektronikus fizetés (Digicash).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás/gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi dolgozat

Az érdemjegy a zárthelyire kapott jegy.

11. Pótlási lehetőségek

Szorgalmi idõszakban egy pótlási lehetõséget biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Zárthelyire felkészítő feladatmegoldó gyakorlatok alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Buttyán L., Györfi L, Györi S., Vajda I.: Kódolástechnika, elektronikus jegyzet, 2006

2. Györfi L, Györi S., Vajda I.: Információ és kódelmélet, Typotex, 2000

3. Buttyán L., Vajda I.: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2005

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen114
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

egyetemi tanár

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék