Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kódolástechnika

  A tantárgy angol neve: Coding Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Műszaki Informatika BSc,
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA209   3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.hit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Levendovszky János

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

     
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVISZAA01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2603", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >=2
  VAGY
  TargyEredmeny("BMEVIMA3242", "JEGY", _)>= 2 )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIAB00", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMEVIHIAB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  ÉS Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Analízis 1-2
  Bevezetés a számításelméletbe 1-2

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az információk tárolása illetve továbbítása során felmerülő három alapvető kódolási feladat fontosabb algoritmusainak megismertetése. Ezen területek az információ kisebb méretben történő ábrázolásához (tömörítő kódolás), hibázó kommunikációs csatornán történő továbbításához illetve hibázó tárakon történő tárolásához (hibakontroll kódolás) valamint érzékeny információk intelligens támadók elleni védelméhez (biztonsági kódolás) kapcsolódnak

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Tömörítő kódolás: Prefix kód, az átlagos kódszóhossz és az entrópia. Shannon-Fano kód. Bináris Huffmann kód. Lempel-Ziv kódok. Kvantálás. Egyenletes kvantáló. Lloyd-Max kvantáló. Kompanderes kvantáló. Transzformációs kódolás. Prediktív kódolás. Beszéd- és hangtömörítés algoritmusok. Kép- és videotömörítés algoritmusok.

   

  Hibakontroll kódolás: Alapfogalmak: hibázás, javítás, detektálás, kódszó, kód, kódtávolság, kódparaméterek. Bináris lineáris kód, generátor mátrix, paritásellenőrző mátrix, szisztematikus kód. Hamming kód. Dekódolás: általános elvek, szindrómadekódolás táblázattal. Ciklikus bináris kód, generátorpolinom, paritásellenőrző polinom. CRC hibadetekciós technika. Nembináris lineáris kódok. Reed-Solomon kód. A CD kódolása. Kódkombinációs, kódmódosítási technikák: szorzatkód, kódátfûzés, kaszkádosítás, paritásbittel bővítés, kódrövidítés.

   

  Biztonsági kódolás: Alapfogalmak: érzékeny információ és támadása, rejtjelezés (szimmetrikus, aszimmetrikus), hitelesítés, integritásvédelem, hozzáférésvédelem, letagadásvédelem. Klasszikus rejtjelezők. Ideális rejtjelezés. DES alapelvei, helyettesítés-permutációs rejtjelezők. Nyilvános kulcsú titkosítás. Az RSA algoritmus és alkalmazása. Hash függvények alkalmazása. Biztonsági protokollok konstrukciós alapelvei: partnerazonosítás, integritásvédelem, digitális aláírás és kulcstanusítvány, hozzáférésvédelem. Biztonsági hibák kódolókban és protokollokban. Alkalmazás példák: Kerberos, Internet biztonság: SSL, GSM-biztonság, elektronikus fizetés (Digicash).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás/gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi dolgozat

  Az érdemjegy a zárthelyire kapott jegy.

  11. Pótlási lehetőségek

  Szorgalmi idõszakban egy pótlási lehetõséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Zárthelyire felkészítő feladatmegoldó gyakorlatok alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Buttyán L., Györfi L, Györi S., Vajda I.: Kódolástechnika, elektronikus jegyzet, 2006

  2. Györfi L, Györi S., Vajda I.: Információ és kódelmélet, Typotex, 2000

  3. Buttyán L., Vajda I.: Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2005

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen114
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék