Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pénzügyi információs rendszerek

  A tantárgy angol neve: Financial Information Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Pénzügy és számvitel alapszak
  Pénzügyi-számviteli informatika specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA077   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Levendovszky János,
  4. A tantárgy előadója Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Matematikai statisztika
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy a pénzügy szektor információs technológiájába és algoritmikus folyamataiba ad bevezetést.
  A tárgy sikeres elvégzésével a hallgatók megértik az információs technológiák és algoritmusok hatását a bank és pénzpiaci rendszereken. Bepillantást nyerhetnek a pénzügyi IT legfrissebb alkalmazásaiba és real-time kockázatanalízisbe.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés, célok a tárgy áttekintése
  2. A pénzügyi szolgáltató vállalatok információs rendszereinek áttekintése, az információs technológiák és pénzpiac kölcsönhatása, a pénzügyi tevékenységek változása, trendjei
  3. Statisztikai cashflow magamenet probléma
  4. A Chernoff bound használata a statisztikai cashflow management problémára
  5. Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  I (continuous order driven, periodic call auction),
  6. Pénzpiacok osztályozása kereskedési technológiák szerint  II (quote driven, hybrid markets)
  7. Kereskedési stratégiák – limit order vs. market order,  a limit order-ek árazása, letörési valószínűségek, kereskedés minimum információval
  8. Algoritmikus kereskedés I (esemény alapú kereskedés, , legjobb kivitelezés,  implementation shortfalls, kereskedési stratégiák elrejtése)
  9. Algoritmikus kereskedés II  (lineáris előrejelzési algoritmusok)
  10. Algoritmikus kereskedés III (neurális előrejelzési algoritmusok)
  11. Algoritmikus kereskedés IV (SVM alapú előrejelzési algoritmusok)
  12. Algoritmikus kereskedés V (portfolio optimalizálás és MPT)
  13. Algoritmikus kereskedés VI (mean reverting portfolio optimalizálás)
  14. Algortimikus kereskedés VII (exteremális sajátérték problémák real-time megoldásai, Oja algorimus)
  15. Erőforrásmenedzsment és optimális munkapartíció pénzügyi számításokhoz
  16. Routing rendszerek és rendelési illeszkedés, on-line pénzpiacok valuta, kötvény és derivatívák kereskedésére
  17. Bank és kifizetési rendszerek, Straight Through Processing rendszerek ,
  18. Pénzügy instrumentumok (részvények, kötvények, más equities)
  19. Kötvény analízis (paraméterek, yield curves, time to maturity …etc.)
  20. Opciókereskedés (sell and buy options, opció görbék és kockázat minimalizálás)
  21. Összefoglaló a tőzsdékről  (a Capital Asset Pricing – CAPM modell), piaci  dinamika és egyensúlyi árak,
  22. Az Efficient Market Hypothesis – EHM hipotézis  és véletlen bolyongások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat
  10. Követelmények

  Az aláírás megszerzésének a feltétele a Zh-n (PZh-n) megszerzett legalább elégséges osztályzat. Elégségeshez a vizsgán legalább 50%-ot kell elérni. A jegy 50%-ban Zh-n elért jegy és 50%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján alakul ki (feltéve, hogy mindkét esetben a minimumszintet teljesítette a hallgató).

  11. Pótlási lehetőségek  1 Pzh, és ismétlő vizsgák
  12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vígvári András: Pénzügyi rendszertan
  Fredman, R: “An introduction to financial technology”
  John. C. Hul: „ Options, futures and other derivatives” Prentice-Hall , 1998

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Levendovszky János egyetemi tanár Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék