Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irodai hálózatok menedzsmentje

  A tantárgy angol neve: Office Network Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Közszolgálati Kar
  Egészségügyi szervező alapszak, ügyvitel-szervező szakirány
  Kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA076 4 0/2/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Huszák Árpád,
  4. A tantárgy előadója Dr. Huszák Árpád    adjunktus    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Jakab Tivadar    tanársegéd    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Varga György    mérnök    Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy követelményeit azok a hallgatók képesek sikeresen teljesíteni, akik stabil hálózatos alapismeretekkel rendelkeznek, illetve szükség esetén ilyen ismereteiket a tantárgy előre haladása közben a tantárgy oktatási kiméretén túli tanulmányi munkával felfrissítik, rendezik, pótolják.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIHIA060")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az egészségügyi szervező alapszakos hallgatóknak kötelező, illetve ajánlott az alábbi tantárgyak előzetes teljesítése:
  Kötelező:   VIHIA060    Számítógép-hálózatok
  Ajánlott:    VITMA310    Távközlő hálózatok és szolgáltatások
  Ajánlott:    IBKINF041_1M    Információkezelés az egészségügyben
  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat:
  VITMJV26    Otthoni és irodai hálózatok (SOHO) a gyakorlatban
  VITMAV26    Otthoni és irodai hálózatok (SOHO) a gyakorlatban
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a kisméretű otthoni és irodai hálózatok kialakítását, gyakorlatias üzemeltetését – beleértve a hálózat tervezésének alapvető szempontjait –, a hálózati eszközök és hálózathoz kapcsolt alapvető erőforrások telepítését, beállítását, működtetését.
  A tantárgy sikeres teljesítésével a hallgatók a következő készségekre és képességekre tesznek szert:
     kisméretű irodai hálózat kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalának, alternatívák felállításának, értékelésének képessége, beleértve a nyilvános hálózati csatlakoztatásokra alkalmas kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos vonatkozásokat is,
      önsegítő (nem szolgáltató) konfigurálási, üzemeltetési, egyszerű hibakeresési és  elhárítási képességek,
      szakszerű segítségkérés professzionális szakembertől, a beavatkozás sikerességének megítélése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  (tartalmak 14 oktatási hétre, 2x45 perc hetente, 28x45 perc)
     

    Témakör   Tartalom órakiméret [45 perc]
   1 Bevezetés: a kisméretű üzleti hálózatok szolgáltatási, funkcionális, üzemeltetési alapelvei A tantárgy célkitűzése, témaköreinek áttekintése, motivációk, milyen ismereteket nyújt a tantárgy, kinek, milyen alkalmazási célokra 1
   2 Kisméretű üzleti hálózatok biztonsági kérdései Hálózatbiztonsági, adatbiztonsági követelmények, különös tekintettel az egészségügyi. kör-nyezetre vonatkozó szabályokra 1
   3 Hálózati alapismeretek áttekintése Fizikai, hálózati, transzport és alkalmazási rétegekre vonatkozó alapismertek
  - Ethernet, WiFi , hatótávolság, sávszélesség
  - PPP , DNS , DHCP , NAT
  - Hálózatelemek (szerver, switch, router, peri-fériák)
   4
   4 Kis üzleti hálózatban alkalmazható alapvető megoldások Windows networking, Samba, kitekintés jelleggel NFS
  Alapszolgáltatások: FTP , SCP , távoli terminál
   4
   5 Nyilvános hálózati csatla-koztatás, tipikus szolgáltatások Kereskedelmi szolgáltatások értékelő áttekintése (DSL , DOCSIS , mobil: EDGE , UMTS , LTE )
  A csatlakoztatás folyamata és konfigurációs vonatkozásai
  Szolgáltatások: levelezés, tárhely, weblap, VPN
   4
   6 Tűzfalak, NAT a gyakorlatban Alapfunkciók, alapelvek, megoldások, tipikus beállítások 3
   7 Üzemeltetési alapelvek Hálózat- és felhasználó-menedzsment
  Hálózati házirend
   1
   8 Hibafelismerés, hibabehatárolás Stratégiák, lépések, szabadon elérhető alapeszközök (ping, traceroute, netstat, ipconfig, ns lookup stb.) 2
   9 Tipikus hibák felismerése és elhárítása (saját hálózaton belül) Lépések, forgatókönyvek különböző hibák felderítésére:
  - Fizikai réteg (pl. csatl, port, kábel, eszköz)
  - Hálózati réteg (pl. IP cím)
  - Transzport (pl. tűzfal-beállítások)
  - Alkalmazás (pl. file service)
   3
   10 Tipikus hibák felismerése és elhárítása (nyilvános hálózati csatlakozás, alkalmazások) - Fizikai kapcsolat
  - Hálózati kapcsolat
  - Szolgáltatások, alkalmazások (levelezés, tárhely, weboldal)
   2
   11 IPv4 - IPv6: migráció, együttélés hatásai a kis irodai hálózatok üzemeltetésére - Változások és következményeik
  - Az együttélés gyakorlati vonatkozásai
   1
   12 Kitekintés: alkalmazások üzemeltetése, technológiai újdonságok Alkalmazások üzemeltetésének néhány vonatkozása:
  - Levelezés, tárhely, weblap
  - Technológiai kitekintés: PLC , HBS
   2

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti két órában kiscsoportos gyakorlatokat tartunk, ahol az előtanulmányok során megszerzett, valamint az otthoni felkészülés során elsajátított/felfrissített ismeretek gyakorlati alkalmazását mutatjuk be. Éppen ezért a tantárgy nagymértékben épít a kiadott anyagok otthoni elsajátítására, a tanórákra való felkészülésre, amit főként elektronikus oktatási anyagokkal segítünk.
  10. Követelmények a.    A szorgalmi időszakban: Hiányozni csak a TVSZ-ben rögzített mennyiségű óráról lehet. Négy órát hiányozhatnak a hallgatók, ha egyetlen óra sem marad el. Ha akár egyetlen óra is elmarad, akkor legfeljebb három óráról hiányozhatnak.
  A szorgalmi időszakban két kiszárthelyit (a 4. és 8. héten) és egy nagyzárthelyit (a szorgalmi időszak végén) íratunk.
  A hallgatók önkéntesen két kis házi feladatot készíthetnek és adhatnak be, amelyek értékelése a félévközi jegybe javító jelleggel beszámíthat.
  A kiszárthelyikkel egyenként maximum 10-10 pontot, a nagyzárthelyivel 60 pontot lehet szerezni. Ezt egészíti ki a zárthelyikkel szerzett pontok kétszer 1/8-a vagy a kis házi feladatokkal megszerezhető 2x10 pont közül a magasabb értékű.
  A gyakorlati jegy a pontszámok alapján:
  85 ponttól jeles (5),
  70 ponttól jó (4),
  55 ponttól közepes (3),
  40 ponttól elégséges (2),
  40 pont alatt elégtelen (1).
  b.    A vizsgaidőszakban: nincs
  11. Pótlási lehetőségek Az önkéntes kis házi feladatok nem pótolhatók.
  A kiszárthelyik nem pótolhatók.
  A nagyzárthelyi a szorgalmi időszak utolsó hetén pótzárthelyivel, annak sikertelensége esetén, a TVSZ 16.§ (3) szerint a pótlási időszakban, különeljárási díj fizetése mellett pót-pót zárthelyivel pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadások után, a zárthelyik előtt, valamint a hallgatók igénye alapján, előzetesen egyeztetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az előadások jegyzetekkel kiegészített fóliái a hallgatók számára elektronikus formában előzetesen elérhetők.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése7
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Jakab Tivadar    tanársegéd    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Dr. Szabó Csaba Attila    egyetemi tanár    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Szandi Lajos    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
  Varga György    mérnök    BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék