BIT III. Számítógép-hálózatok

A tantárgy angol neve: Computer Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Közszolgálati Kar
Egészségügyi szervező alapszak
Ügyvitelszervező szakirány
Kötelező tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA060 2 2/1/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor László,
4. A tantárgy előadója Dr. Bokor László    Egyetemi adjunktus    HIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető számítástechnikai ismeretek.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" ,  "jegy" , _ )   >= 2
NEM (Training.Code=("5N-A7")
VAGY Training.Code=("5N-A8")
VAGY Training.Code=("5N-M7")
VAGY Training.Code=("5N-M8") )

ÉS

(TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
Training.code=("5N-MGAIN") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak Ügyvitelszervező szakirány hallgatói a tárgyat csak a
•    VIEEA025 A számítástechnika alapjai (SE tárgykód: IBKBME001_1M)
tárgy kreditjenek megszerzése után vehetik fel.
A tárgyat nem vehetik fel a VIK mérnök informatikus szak hallgatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapvető elveit, módszereit és protokolljait, különös tekintettel az IP-alapú kommunikációra és az Internetre, és áttekintést adjon a legfontosabb internetes alkalmazásokról.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés: hálózatok és rendszerek bevezetése példákon. A számítógép-hálózatok és az Internet rövid története. A tárgy felépítésének áttekintése.
 • Alkalmazások és szolgáltatások áttekintése. Követelmények a hálózattal szemben.
 • Protokollarchitektúrák, referenciamodellek.
 • A fizikai szintű kommunikáció alapjai.
 • A hálózatokban alkalmazott többszörös hozzáféréses módszerek áttekintése.

Helyi hálózatok (LAN-ok), LAN-ok összekapcsolása.

 • Vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN-ok).
 • Útvonalválasztás (routing) a hálózatokban.
 • Az IPv4 protokoll. Mobilitáskezelés, mobil IP.
 • Az IPv6 protokoll.  
 • A szállítási réteg feladati és fő protokolljai: TCP, UDP.
 • Multimédia-továbbítást támogató protokollok (RTP, RTCP, RTSP).
 • Szolgáltatásminőség biztosításának módszerei (IntServ, DiffServ).
 • Alkalmazási réteg: névfeloldás (DNS), file transzfer (FTP), web-elérés (FTTP), e-mail (SMTP, POP3, IMAP).
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, működési demonstráció.
Óraszáma: 2+1

10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
1 ZH legalább 50%-os teljesítése.

A vizsgaidőszakban: nincs.
11. Pótlási lehetőségek Szorgalmi időszakban pót ZH, pótlási időszakban pót-pót ZH.
12. Konzultációs lehetőségek ZH-k előtt egy alkalommal, egyébként egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Dr. Lencse Gábor: Számítógép hálózatok, Universitas, Győr, 2008 (ISBN 978-903-9819-15-3).
•    James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3).
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés34
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szabó Csaba Attila    Egyetemi tanár    HIT