Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  BIT III. Számítógép-hálózatok

  A tantárgy angol neve: Computer Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Semmelweis Egyetem
  Egészségügyi Közszolgálati Kar
  Egészségügyi szervező alapszak
  Ügyvitelszervező szakirány
  Kötelező tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA060 2 2/1/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bokor László,
  4. A tantárgy előadója Dr. Bokor László    Egyetemi adjunktus    HIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető számítástechnikai ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" ,  "jegy" , _ )   >= 2
  NEM (Training.Code=("5N-A7")
  VAGY Training.Code=("5N-A8")
  VAGY Training.Code=("5N-M7")
  VAGY Training.Code=("5N-M8") )

  ÉS

  (TargyEredmeny( "BMEVIEEA025" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  Training.code=("5N-MGAIN") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi szervező alapszak Ügyvitelszervező szakirány hallgatói a tárgyat csak a
  •    VIEEA025 A számítástechnika alapjai (SE tárgykód: IBKBME001_1M)
  tárgy kreditjenek megszerzése után vehetik fel.
  A tárgyat nem vehetik fel a VIK mérnök informatikus szak hallgatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy alapvető célja, hogy megismertesse a számítógép-hálózatok felépítésének és működésének alapvető elveit, módszereit és protokolljait, különös tekintettel az IP-alapú kommunikációra és az Internetre, és áttekintést adjon a legfontosabb internetes alkalmazásokról.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés: hálózatok és rendszerek bevezetése példákon. A számítógép-hálózatok és az Internet rövid története. A tárgy felépítésének áttekintése.
  • Alkalmazások és szolgáltatások áttekintése. Követelmények a hálózattal szemben.
  • Protokollarchitektúrák, referenciamodellek.
  • A fizikai szintű kommunikáció alapjai.
  • A hálózatokban alkalmazott többszörös hozzáféréses módszerek áttekintése.

  Helyi hálózatok (LAN-ok), LAN-ok összekapcsolása.

  • Vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN-ok).
  • Útvonalválasztás (routing) a hálózatokban.
  • Az IPv4 protokoll. Mobilitáskezelés, mobil IP.
  • Az IPv6 protokoll.  
  • A szállítási réteg feladati és fő protokolljai: TCP, UDP.
  • Multimédia-továbbítást támogató protokollok (RTP, RTCP, RTSP).
  • Szolgáltatásminőség biztosításának módszerei (IntServ, DiffServ).
  • Alkalmazási réteg: névfeloldás (DNS), file transzfer (FTP), web-elérés (FTTP), e-mail (SMTP, POP3, IMAP).
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, működési demonstráció.
  Óraszáma: 2+1

  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  1 ZH legalább 50%-os teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek Szorgalmi időszakban pót ZH, pótlási időszakban pót-pót ZH.
  12. Konzultációs lehetőségek ZH-k előtt egy alkalommal, egyébként egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom •    Dr. Lencse Gábor: Számítógép hálózatok, Universitas, Győr, 2008 (ISBN 978-903-9819-15-3).
  •    James F. Kurose - Keith W. Ross: Számítógép-hálózatok működése, Panem, 2008 (ISBN 978-963-5454-98-3).
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szabó Csaba Attila    Egyetemi tanár    HIT