Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Measurement Technology

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Kommunikáció és Médiatudományi alapképzés

  Kommunikációtechnológia szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA056   2/1/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pápay Zsolt,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pápay Zsolt

  docens

  Híradástechnikai Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott: Elektronika  BMEVIHIA049 (Komm.tech szakirány, 4. szemeszter)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy az elektronikus méréstechnika alapjait, a tudatos modellalkotás folyamatát, a mérések korszerű alapeszközeit és módszereit, a mérési pontosság (bizonytalanság) becslését, a méréssel szerzett információ feldolgozásának alapeljárásait ismerteti.

  Fejleszti a szemléletmódot, a modellalkotási és problémamegoldó készséget; tudatosítja, hogy az információs technológiai eszközök révén a méréstechnika mindenütt jelen van.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1          Bevezetés: méréstechnikai alapfogalmak, modellek, hibabecslés

  2–3      Érzékelők, jelkondícionálás és átalakítás, mérőhálózatok. A mérési eljárás kiválasztásának szempontjai

   4–7     Alapjellemzők mérése és ezek eszközei, a mérési bizonytalanság jellemzése. A méréstechnika és a termékminőség kapcsolata.

  8–9      Mérések az idő, frekvencia és statisztikai tartományban, a vizuális analízis eszközei

  10-11      A vizsgálójel források szerepe, hullámforma szintézis, grafikus editálás

  12    Rendszer mérések. Mérőrendszerek: a számítógépes kapcsolat, virtuális műszerek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra előadótermi gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi (amelynek értékelése: megfelelt, nem felelt meg)

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.              Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi a tanulmányi időszak utolsó hetében pótoltató

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra7
  Felkészülés zárthelyire11
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Pápay Zsolt

  docens

  Híradástechnikai Tanszék