Számítástechnika és intelligens rendszerek

A tantárgy angol neve: Computer Techniques and Intelligent Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 13.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Társadalomismeret Intézet GTK

Kommunikációtechnológia Szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA050   2/2/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Gábor

docens

Híradástechnikai Tanszék

dr. Harangozó József

docens

Irányítástechnika és Inf. Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A109", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A számítógép-architektúrák és a számítógép-hálózati architektúrák alapfogalmainak, analízisének, alkalmazási és tervezési módszereinek olyan tárgyalása, mely az előismeretek felhasználásával kellő elvi alapot ad a további speciális ismeretbővítésre és az alapvető hardver és szoftver feladatok formális kezelésére és gyakorlati megvalósítására.

8. A tantárgy részletes tematikája

Architektúra fogalma; hardver és szoftver kapcsolata.

Hagyományos számítógép-architektúrák.

Vezérlésáramlásos feldolgozás.

Adatáramlásos (data flow) feldolgozás.

Információáramlás vezérlési elvek

Multitasking

Számítógép-hálózatok legfontosabb fogalmai, osztályozása.

Számítógép-hálózatok belső felépítése, működése.

Számítógép-hálózati architektúrák.

Adatátvitel a működés különböző szintjein.

Az Internet szerkezete, belső működése. TCP/IP architektúra.

Az Interneten elérhető szolgáltatások nyújtásának feltételei (pl. DNS)

Az Interneten elérhető fontosabb szolgáltatások igénybevétele (pl. E-MAIL, FTP, WEB).

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

heti 2 óra előadás, heti 2 óra gyakorlat

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: 2 félévközi nagyzárthelyi "megfelelt" minősítéssel.

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

11. Pótlási lehetőségek

1 pótzárthelyi

12. Konzultációs lehetőségek

Szorgalmi időszakban folyamatosan, vizsgaidőszakban vizsga előtti napon.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Németh G.– Horváth L.: Számítógép-architektúrák, Akadémiai Kiadó, 1991.

Németh G.: Számítógép-architektúrák. Elektronikus jegyzet

A. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Panem Könyvkiadó, 2004.

Harangozó J.: Számítógép-hálózatok. Elektronikus jegyzet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 15
Felkészülés zárthelyire 30
Házi feladat elkészítése -
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
Vizsgafelkészülés 34
Összesen 150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

dr. Németh Gábor

docens

Híradástechnikai Tanszék

dr. Harangozó József

docens

Irányítástechnika és Inf. Tsz.