Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számítástechnika és intelligens rendszerek

  A tantárgy angol neve: Computer Techniques and Intelligent Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Társadalomismeret Intézet GTK

  Kommunikációtechnológia Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIHIA050   2/2/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Híradástechnikai Tanszék

  dr. Harangozó József

  docens

  Irányítástechnika és Inf. Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2 VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A109", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A számítógép-architektúrák és a számítógép-hálózati architektúrák alapfogalmainak, analízisének, alkalmazási és tervezési módszereinek olyan tárgyalása, mely az előismeretek felhasználásával kellő elvi alapot ad a további speciális ismeretbővítésre és az alapvető hardver és szoftver feladatok formális kezelésére és gyakorlati megvalósítására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Architektúra fogalma; hardver és szoftver kapcsolata.

  Hagyományos számítógép-architektúrák.

  Vezérlésáramlásos feldolgozás.

  Adatáramlásos (data flow) feldolgozás.

  Információáramlás vezérlési elvek

  Multitasking

  Számítógép-hálózatok legfontosabb fogalmai, osztályozása.

  Számítógép-hálózatok belső felépítése, működése.

  Számítógép-hálózati architektúrák.

  Adatátvitel a működés különböző szintjein.

  Az Internet szerkezete, belső működése. TCP/IP architektúra.

  Az Interneten elérhető szolgáltatások nyújtásának feltételei (pl. DNS)

  Az Interneten elérhető fontosabb szolgáltatások igénybevétele (pl. E-MAIL, FTP, WEB).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  heti 2 óra előadás, heti 2 óra gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: 2 félévközi nagyzárthelyi "megfelelt" minősítéssel.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  1 pótzárthelyi

  12. Konzultációs lehetőségek

  Szorgalmi időszakban folyamatosan, vizsgaidőszakban vizsga előtti napon.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Németh G.– Horváth L.: Számítógép-architektúrák, Akadémiai Kiadó, 1991.

  Németh G.: Számítógép-architektúrák. Elektronikus jegyzet

  A. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Panem Könyvkiadó, 2004.

  Harangozó J.: Számítógép-hálózatok. Elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 15
  Felkészülés zárthelyire 30
  Házi feladat elkészítése -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 15
  Vizsgafelkészülés 34
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Németh Gábor

  docens

  Híradástechnikai Tanszék

  dr. Harangozó József

  docens

  Irányítástechnika és Inf. Tsz.