Elektronika

A tantárgy angol neve: Electronics

Adatlap utolsó módosítása: 2007. november 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Társadalomismeret Intézet GTK

Kommunikációtechnológia szakirány

 

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIHIA049 2/2/0/v   4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pap László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Székely Levente

adjunktus

BME HIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az általános és középiskolai képzés fizika és számítástechnika oktatásban tanultakra számít.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEGT43A024", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A nappali  képzés adott félévének a feladata, hogy a középiskolákból hozott, különböző szintű elektronika tudást felmérje és arra alapozva, ezen félévben a normál nappali képzésünk anyagának biztos tudásáig eljuttassa a hallgatókat. A “szintrehozással” a normál nappali oktatás  Elektronikához kapcsolódó tantárgyak (pl.: Kommunikáció-akusztika,  Számítástechnika és intelligens rendszerek, Digitális médiatechnika alapjai. stb.) megalapozása

8. A tantárgy részletes tematikája

A. Az elektronika lineáris alkatrészei. Ellenállások, kondenzátorok, induktivitások megvalósítása, tulajdonsága ,rajzjelek. Nemlinearitás, terhelhetőség. Ohm törvény. Kirchoff hurok és csomóponti egyenletek. Feladatmegoldások a szuperpozíció segítségével.

A félvezető pn átmenet.  Az ideális dióda egyenlet. A valóságos dióda karakterisztikája. A differenciális ellenállás. Kapcsolóüzemű működés. Különleges diódák

A bipoláris tranzisztorok. A tranzisztorhatás és a gyakorlati karakterisztikák.

Az Ebers-Moll egyenletek. Kisjelű helyettesítőképek. A FET tranzisztorok felépítése, működési elvük. A karakterisztikák. Az egyszerű négyzetes karakterisztika egyenlet

Teljesítmény félvezető eszközök..

 

B. Tranzisztoros alapkapcsolások. Földelt bázisú, földelt emitteres, földelt kollektoros kapcsolások. Munkapont beállítás. A kisjelű működés. Erősítés, bemeneti és kimeneti ellenállások. Kéttranzisztoros kapcsolások: Differenciálerősítő. Áramtükör és egyes jellegzetes felhasználásai. Végerősítő fokozatok. Ellenütemű végfok. Az A, B és AB-osztályú működés. Kivezérelhetőség, teljesítmény viszonyok.

 

C. A visszacsatolás elve, alaptípusai. Az erősítők tulajdonságainak befolyásolása visszacsatolással. Az ideális műveleti erősítő. Műveleti erősítős alapkapcsolások.. Mérőerősítők. Valóságos műveleti erősítő. A műveleti erősítő tipikus felépítése.

Lineáris műveleti áramkörök: összegzők, integrátorok. Komparátorok és a velük felépített egyes jellegzetes áramkörök. Időzítő áramkörök. Relaxációs áramkörök. A D/A és az A/D átalakítók. A jellegzetes átalakítási elvek. Összehasonlítás pontosság, sebesség és bonyolultság szerint.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

a.         előadás

b.         gyakorlat

c.         vetített áramkör szimulációk és .pp, .doc oktatási anyagok

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: egy kis ZH

b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c.              Elővizsga: lehetséges

11. Pótlási lehetőségek

:           Szorgalmi időszak utolsó hetében

12. Konzultációs lehetőségek

 Szorgalmi időszakban:                                  A vizsgaidőszakban:

1.-Megbeszélés szerint                         3.-minden vizsga előtt

2.-Minden gyakorlaton

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·        Dr. Valkó I. P., dr. Tarnay K., dr. Székely V.9 Elektronikus eszközök I.

J5-1367

·        I.M. Simon Gy.: Analóg elektronikus áramkörök I.

                            Alapáramkörök J5-1254

·        MMT Munkaközössége: Elektronikus áramkörök II. J5-1351

·        Hainzmann-Varga-Zoltai: Elektronikus áramkörök

                               Tankönyvkiadó, Bp. 1992              44570

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra60
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Pap Lászó

Egyetemi tanár

BME HIT

Dr. Székely Levente

Egyetemi adjunktus

BME HIT